PBT – polybutylentereftalát

Plasty Ensinger TECADUR/HYDEX

Polybutylentereftalát, známý jinak jako plast PBT, je semikrystalický termoplast ze skupiny polymerů na bázi polyesteru. Stejně jako další polyestery je polymer PBT zvlášť vhodný pro aplikace v potravinářském průmyslu vzhledem k jeho vynikající odolnosti vůči chloru a leptavým čisticím roztokům. Polyesterový materiál PBT se rovněž vyznačuje vysokou pevností, tuhostí a odolností vůči tepelné deformaci a rovněž velmi vysokou rozměrovou stabilitou a vysokou mezí tečení. Polymery PBT, stejně jako všechny polyestery, mají velmi dobré vlastnosti z hlediska tření a opotřebení. Ve srovnání s polyesterem PET má PBT lepší odolnost proti nárazu, a to zvláště při nízkých teplotách. Vzhledem k této vlastnosti lze PBT významně lépe modifikovat přídavkem vláknitých plniv než PET, a je proto rovněž obecně dostupný v podobě produktů vyztužených vlákny.

Vlastnosti a specifikace materiálů na bázi PBT

Vlastnosti plastů PBT:

 • Vysoká pevnost a tuhost
 • Rozměrově stabilní
 • Vysoká mez tečení
 • Velmi dobré kluzné vlastnosti a odolnost vůči opotřebení
 • Dobrá odolnost proti nárazu
 • Velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti
 • Dobrá chemická odolnost vůči kyselinám
 • Vynikající odolnost vůči chlóru a žíravinám
 • Velmi dobré elektrické vlastnosti
 • Velmi nízká absorpce vlhkosti
 • Dobrá adheze a schopnost svařování

Vyráběné materiály na bázi PBT

Modifikace plastů na bázi PBT společnost Ensinger dodává pod obchodním názvy TECADUR PBT a HYDEX. Řada TECADUR PBT a HYDEX od společnosti Ensinger nabízí následující modifikace:

Společnost Ensinger vyrábí polotovary z plastů na bázi PBT, jako jsou například:

 • tyče z PBT
 • desky z PBT

TECADUR PBT GF30 natural

PBT GF30 natural je speciální produkt s výztuží v podobě 30% skelných vláken. Tento materiál se vyznačuje optimalizovanými vlastnostmi v několika ohledech.

Typické aplikace plastů PBT

  • Připojovací pásky a izolační pláště v elektronických aplikacích
  • Součásti ventilů
  • Skříně čerpadel
  • Součásti domácích spotřebičů