Rozměrově stabilní plasty

Rozměrová stabilita označuje schopnost polymerů zachovat si svou velikost i za proměnlivých podmínek okolního prostředí. Rozměrově stabilní plast tak vykazuje nízkou úroveň absorpce vody v kombinaci s nízkou teplotní roztažností.

Příklady rozměrově stabilních plastů jsou například polymery PEEK, PPS, PSU, PPSU, PEIPET.

Plasty absorbující vlhkost

Absorpce vlhkosti (označovaná rovněž jako absorpce vody) je schopnost materiálu pojímat vlhkost ze svého okolního prostředí. Plasty vodu absorbují v omezené míře. Míra absorpce vody závisí na typu plastu a okolních podmínkách, jako například teplotě, vlhkosti a době kontaktu.

V důsledku absorpce vody se mohou měnit nejen rozměry, ale rovněž vlastnosti materiálu, a může tedy dojít například k ovlivnění mechanické pevnosti, elektrické vodivosti a součinitele dielektrických ztrát. 

Jediným polymerem s nulovou absorpcí vody je PTFE. Plasty s velmi nízkou absorpcí vody jsou různé polymery, jako například PEEK,PPS, PSU, PPSU, PEI, PVDF, PET, PPE, PPPE. Nízkou absorpcí vody se dále vyznačují plasty POM, PA12, PCABS.

Polyamidy (nylony) obecně vykazují vyšší míru absorpce vody než jiné konstrukční plasty. Tato vlastnost vede k rozměrovým změnám hotových dílů, k snížení pevnosti a rovněž ke změnám jejich charakteristik elektrické izolace.

Teplotní roztažnost

Koeficient lineární teplotní roztažnosti udává míru změny délky materiálu v důsledku zvýšení nebo snížení teploty. Vzhledem k jejich chemické struktuře plasty obecně vykazují podstatně vyšší koeficient lineární teplotní roztažnosti než kovy. Tuto jejich vlastnost je třeba uvážit v následujících případech:

  • Součásti s úzkým tolerančním rozsahem
  • Vysoké teplotní rozdíly
  • Kompozity s kovovými částmi

Koeficient lineární teplotní roztažnosti plastů lze významně snížit přídavkem výztužných vláken. Tímto způsobem lze dosáhnout hodnot srovnatelných s hodnotami platnými pro hliník.

Mezi plasty s nízkou teplotní roztažností a mírou absorpce vody, které proto vykazují dobrou rozměrovou stabilitu, náleží následující:

Absorpce vlhkosti 96 h