Plasty s nízkou mírou uvolňování plynů

Pro určitá odvětví, jako například polovodičový, letecký a energetický průmysl, platí přísné požadavky na čistotu plastů z hlediska uvolňování plynů a přítomnosti iontových nečistot. 
Materiály s nízkou mírou uvolňování plynů se používají v aplikacích v prostředí s vysokým podtlakem, jako například v letectví nebo polovodičovém průmyslu. Tyto přísné požadavky plní mnohé vysokovýkonné plasty od společnosti Ensinger, jelikož nabízejí maximální čistotu materiálu a současně zaručují minimální absorpci vody, přičemž výsledkem těchto skutečností je vyšší stabilita při použití v podmínkách vysokého podtlaku. Je možné snížit zmetkovitost dílů díky minimálnímu riziko kontaminace.

Iontová čistota

V ultra čistých výrobních prostředích, jako například v polovodičovém a fotovoltaickém průmyslu, mohou iontové nečistoty způsobit kontaminaci a vyšší míru zmetkovitosti.

Následující vysokovýkonné materiály Ensinger pro polovodičové aplikace lze zařadit do kategorie produktů „s vysokou čistotou“:

TECASINT 4111 natural

Jedná se o polyimid bez plniv, který vykazuje extrémně vysokou tepelnou stabilitu, extrémně nízkou absorpci vlhkosti a vysokou mechanickou tuhost.

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 představuje základní polyimid bez plniva. Tento materiál se od ostatních produktů řady TECASINT 1000 odlišuje zvláště svou velmi vysokou pevností a elongací.

TECASINT 4011 natural

Jedná se o polyimid bez plniv, který vykazuje velmi nízkou absorpci vlhkosti a vysokou oxidační stabilitu v kombinaci s lepší chemickou odolností.

TECASINT 2391 black

Tento polyimid byl vyvinutý ze základního polymeru TECASINT 2011 přidáním 15% MoS₂. Má optimální vlastnosti z hlediska tření a odolnosti vůči opotřebení ve vakuu

TECAPEEK GF30 natural

V tomto případě se jedná o materiál PEEK modifikovaný plnivem v podobě 30% skelných vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod označením TECAPEEK GF30 natural.

TECASINT 2011 natural

TECASINT 2011 natural je jednou ze základních variant tohoto materiálu bez plniv. Má velmi vysoký modul pružnosti, vysokou tuhost a tvrdost. TECASINT 2011 natural vykazuje vysokou čistotu a nízkou míru uvolňování plynů.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...