TECASINT 2011 natural

polyimid bez plniv

TECASINT 2011 je jednou ze základních variant tohoto materiálu bez plniv. Má velmi vysoký modul pružnosti, vysokou tuhost a tvrdost. V porovnání s plastem TECASINT 1011 má výrazně nižší míru absorpce vlhkosti, vyšší houževnatost a lepší vlastnosti z hlediska možností obrábění. V rámci řady TECASINT 2000 má tento materiál nejvyšší pevnost a průtažnost v kombinaci s vysokým modulem pružnosti a minimální elektrickou vodivostí. TECASINT 2011 vykazuje vysokou čistotu materiálu a nízkou míru uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-02.

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
hnědá
Hustota
1,38 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • nízké odplynění
 • velmi dobrá elektrická izolace
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • dobrá chemická odolnost
 • vysoká odolnost proti tečení
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 9.3 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Nárazová síla (Charpy) 87.9 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Tvrdost podle Shora 90 Shore D DIN EN ISO 868
  Pevnost v tahu 130 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 3600 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu 177 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Síla komprese 470 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Tvrdost vrubu kuličky 260 MPa ISO 2039-1
  Prodloužení v momentě prasknutí 8 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3600 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 3430 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Kompresní napětí při přetržení 55 % 10 mm/min EN ISO 604
  Síla komprese 170 MPa 10mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 352 C -
  Teplota teplotního zkreslení 319 C 1.80 MPa DIN 53 461
  Specifické teplo 0.925 J/(g*K) -
  Teplotní vodivost 0.22 W/(k*m) 40°C ISO 8302
  Provozní teplota 290 C long term -
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4.4 - 4.3 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5.1 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1015 23°C DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1015 Ω*cm 23°C DIN IEC 60093
  Elektrická pevnost DC 34.3 kV*mm-1 23°C ISO 60243-1
  Dielektrická konstanta 3.5 100 Hz DIN VDE 0303
  Dielektrická konstanta 3.5 1 kHz DIN VDE 0303
  Dielektrická konstanta 3.4 10 kHz DIN VDE 0303
  Dielektrická konstanta 3.4 100 kHz DIN VDE 0303
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Outgassing in high vacuum passed ECSS-Q-70-02
  Absorbce vody 0.47 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Absorbce vody 1.65 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62

Skladový program