TECASINT 2011 natural

poliimid bez wypełniaczy

TECASINT 2011 należy do odmian naturalnych bez wypełniaczy. Ma bardzo wysoki współczynnik sprężystości, dużą sztywność i twardość. W porównaniu z tworzywem TECASINT 1011 ma znacznie obniżoną absorpcję wilgoci, większą odporność na obciążenia dynamiczne i zapewnia łatwiejszą obróbkę. W serii produktów TECASINT 2000 materiał ten zapewnia maksymalną wytrzymałość i wydłużalność, a także wysoki współczynnik sprężystości oraz minimalną przewodność cieplną i właściwą. TECASINT 2011 jest niezwykle czysty i wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-02.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
brązowy
gęstość
1,38 g/cm3

główne cechy

 • bardzo dobra stabilność termiczna
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • niskie wydzielanie gazów
 • bardzo dobra izolacja elektryczna
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność z karbem (Charpy) 9.3 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Udarność (Charpy) 87.9 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Twardość Shore'a 90 DIN EN ISO 868
  Wytrzymałość na rozciąganie 130 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3600 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 177 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 470 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Twardość - indentacja kulki 260 MPa ISO 2039-1
  Wydłużenie przy zerwaniu 8 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3600 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3430 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Naprężenie ściskające przy złamaniu 55 % 10 mm/min EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 170 MPa 10mm/min, 10% kompresji EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 352 C -
  Temperatura odkształcenia cieplnego 319 C 1.80 MPa DIN 53 461
  Pojemność cieplna właściwa 0.925 J/(g*K) -
  Przewodność termiczna 0.22 W/(k*m) 40°C ISO 8302
  Temperatura użytkowa 290 C długotrwała -
  Rozszerzalność termiczna 4.4 - 4.3 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 5.1 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1015 23°C DIN IEC 60093
  Rezystywność skrośna 1015 Ω*cm 23°C DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 34.3 kV*mm-1 23°C ISO 60243-1
  Stała dielektryczna 3.5 100 Hz DIN VDE 0303
  Stała dielektryczna 3.5 1 kHz DIN VDE 0303
  Stała dielektryczna 3.4 10 kHz DIN VDE 0303
  Stała dielektryczna 3.4 100 kHz DIN VDE 0303
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Odgazowywanie w wysokiej próżni passed ECSS-Q-70-02
  Wchłanianie wody 0.47 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 1.65 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62

program produkcyjny