TECASINT 1011 natural

polyimid bez plniv

TECASINT 1011 představuje základní polyimid bez plniv. Tento materiál se od ostatních produktů řady TECASINT 1000 odlišuje zvláště svou velmi vysokou pevností a průtažností. Vyznačuje se velmi vysokým modulem pružnosti, vysokou tuhostí, vysokým stupněm tvrdosti a nízkou teplotní a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti jsou doprovázeny vysokou čistotou materiálu a nízkou mírou uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-20. Jeho dřívější označení bylo SINTIMID Pur HT.

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
černý
Hustota
1,34 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • velmi dobrá elektrická izolace
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • nízké odplynění
 • vysoká odolnost proti tečení
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • Mechanické vlastnosti
  Mechanické vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy)5kJ/m2max 7.5 J, 23°CDIN EN ISO 179-1
  Nárazová síla (Charpy)75.8kJ/m2max 7.5 J, 23°CDIN EN ISO 179-1
  Tvrdost podle Shora90-Shore D, 23°C-
  Pevnost v tahu116MPa50 mm/min, 23°CDIN EN ISO 527-1
  Prodloužení v momentě prasknutí3.8%50 mm/min, 23°CDIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška)3600MPa1 mm/min, 23°CDIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu170MPa10 mm/min, 23°CDIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem)3450MPa2 mm/min, 23°CDIN EN ISO 178
  Síla komprese450MPa10 mm/min, 23°CEN ISO 604
  Moduly komprese1950MPa1 mm/min, 23°CEN ISO 604
  Prodloužení v momentě prasknutí6%10 mm/min, 23°CDIN EN ISO 178
  Síla komprese190MPa10mm/min, 10% strain, 23°CEN ISO 604
  Kompresní napětí při přetržení45%10 mm/min, 23°CEN ISO 604
 • Teplotní vlastnosti
  Teplotní vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Teplota skelného přechodu383C-
  Teplota teplotního zkreslení368C1.85 MPaDIN 53 461
  Provozní teplotaClong term-
  Teplotní roztažnost (CLTE)4.310-5*1/K50-200°CDIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE)5.310-5*1/K200-300°CDIN 53 752
  Specifické teplo1.04J/(g*K)-
  Teplotní vodivost0.22W/(k*m)40°CISO 8302
 • Elektrické vlastnosti
  Elektrické vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Specifický povrchový odpor1015O23°CDIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost1015O*cm23°CDIN IEC 60093
  Dielektrická konstanta3.8-50 Hz, 23°CDIN 53483-1
  Dielektrická konstanta3.9-1 kHz, 23°CDIN 53483-1
  Elektrická pevnost DC35kV*mm-123°CISO 60243-1
  Dielektrický ztrátový faktor2.2*10-2-50 Hz, 23°CDIN 53483-1
  Dielektrický ztrátový faktor2.5*10-3-1 kHz, 23°CDIN 53483-1
  Dielektrický ztrátový faktor1.5*10-2-1 MHz, 23 °CDIN 53483-1
  Dielektrická konstanta3.7-1 MHz, 23 °CDIN 53483-1
 • Ostatní vlastnosti
  Ostatní vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Absorbce vody1.3%24 h in water, 23°CDIN EN ISO 62
  Absorbce vody3.8%24 h in water, 80°CDIN EN ISO 62
  Hořlavost (UL94)V0-corresponding toDIN IEC 60695-11-10;

Skladový program