TECASINT 1011 natural

polyimid bez plniv

TECASINT 1011 představuje základní polyimid bez plniv. Tento materiál se od ostatních produktů řady TECASINT 1000 odlišuje zvláště svou velmi vysokou pevností a průtažností. Vyznačuje se velmi vysokým modulem pružnosti, vysokou tuhostí, vysokým stupněm tvrdosti a nízkou teplotní a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti jsou doprovázeny vysokou čistotou materiálu a nízkou mírou uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-02. Jeho dřívější označení bylo SINTIMID Pur HT.

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
černý
Hustota
1,34 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • velmi dobrá elektrická izolace
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • nízké odplynění
 • vysoká odolnost proti tečení
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 5 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Nárazová síla (Charpy) 75.8 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Tvrdost podle Shora 90 Shore D DIN EN ISO 868
  Pevnost v tahu 116 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 3600 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu 170 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3450 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 3647 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Kompresní napětí při přetržení 45 % 10 mm/min EN ISO 604
  Prodloužení v momentě prasknutí 3.8 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Síla komprese 450 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Síla komprese 190 MPa 10mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 383 C -
  Teplota teplotního zkreslení 368 C 1.85 MPa DIN 53 461
  Specifické teplo 1.04 J/(g*K) -
  Teplotní vodivost 0.22 W/(k*m) 40°C ISO 8302
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4.3 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Provozní teplota 280 C long term -
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5.3 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1015 23°C DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1015 Ω*cm 23°C DIN IEC 60093
  Elektrická pevnost DC 35 kV*mm-1 23°C ISO 60243-1
  Dielektrický ztrátový faktor 2.2*10-2 50 Hz DIN 53483-1
  Dielektrický ztrátový faktor 2.5*10-3 1 kHz DIN 53483-1
  Dielektrický ztrátový faktor 1.5*10-2 1 MHz DIN 53483-1
  Dielektrická konstanta 3.8 50 Hz DIN 53483-1
  Dielektrická konstanta 3.9 1 kHz DIN 53483-1
  Dielektrická konstanta 3.7 1 MHz DIN 53483-1
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Outgassing in high vacuum passed ECSS-Q-70-02
  Absorbce vody 1.3 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Absorbce vody 3.8 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62

Skladový program