PEEK för medicinsk användning

TECAPEEK MT

TECAPEEK MT för medicinsk användning (PEEK) är högpresterande material med utmärkta mekaniska egenskaper, som till stor del upprätthålls vid höga temperaturer på över 100 °C. PEEK för medicinsk användning (Ensinger TECAPEEK MT) uppvisar mycket god beständighet mot vanliga steriliseringsmetoder. I kombination med mycket god kemisk beständighet erbjuder PEEK för medicinsk användning från Ensinger högsta möjliga säkerhet för respektive användningsområde.

PEEK för medicinsk användning (Ensinger TECAPEEK MT) har utvecklats särskilt för att uppfylla kraven för de material som används inom medicintekniken. Användningsmöjligheterna är många och sträcker sig från den ortopediska marknaden med rekonstruktion av leder och traumatologisegment, till kirurgiska instrument, dentaltillämpningar och mycket mer.

Biokompatibilitet

TECAPEEK MT för medicinsk användning lämpar sig för alla medicinska användningsområden som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt på upp till 24 timmar med hud och vävnad och, om tillämpligt, indirekt kontakt med blod.

TECAPEEK MT, TECAPEEK MT CF30 och TECAPEEK MT XRO plast testas enligt ISO
10993. Dessutom testas TECAPEEK MT natural enligt USP Class VI.

TECAPEEK MT CLASSIXTM erbjuder USP Class VI överensstämmelse med råmaterial. Ytterligare tester körs för
batch-till-batch enligt ISO 10993-5 på halvfabrikat.

Viktiga egenskaper

Alla PEEK-material kännetecknas av utmärkta mekaniska egenskaper även i höga temperaturer. Ytterligare egenskaper:

  • Mycket god kemisk beständighet
  • Mycket god beständighet mot sterilisering
  • God beständighet mot strålning
  • Hög motståndskraft mot sprickbildning till följd av spänning 
  • God måttstabilitet 
 

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: TECAPEEK MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna ens efter 1 500 steriliseringscykler. Andra negativa effekter som missfärgning, färgförändring (gulning) eller förkalkning har heller inte noterats efter 1 500 cykler.
Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.
 

PEEK-SORTIMENT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

Oavsett om du bestämmer dig för TECAPEEK MT, TECAPEEK MT CF30 eller TECAPEEK MT CLASSIXTM så erbjuder Ensinger precis rätt produkt för alla användningsområden, inte minst för direkt kontakt med hud och vävnad. 
Vårt MT-sortiment omfattar även → PEEK-kompositmaterial.

TECAPEEK MT

Stavar och plattor av TECAPEEK MT kan fås i olika färger och storlekar. Vi håller en stor mängd av produkterna på lager och kan därför leverera just-in-time och därmed minska ledtiderna i leveranskedjan. De olika färgerna erbjuder högre flexibilitet när du utformar dina tillämpningar. Du kan till exempel enkelt skilja mellan olika instrument och storlekar eller säkerställa att dina produkter sticker ut från konkurrensen genom sin färg.

TECAPEEK MT blue

TECAPEEK MT blue lämpar sig för medicinska användningsområden. För mer information, se TECAPEEK MT natural.

TECAPEEK MT yellow

​TECAPEEK MT yellow lämpar sig för medicinska användningsområden. För mer information, se TECAPEEK MT natural.

TECAPEEK MT CF30

TECAPEEK MT CF30 black är rätt val för tillämpningar som kräver mycket hög styvhet och krypstyrka, men som ändå måste vara biokompatibla. Kolfiberförstärkt PEEK kännetecknas av mycket hög mekanisk styrka och har utmärkt beständighet mot hydrolys i kokande vatten och överhettad ånga.  

TECAPEEK MT CLASSIXTM

Ensinger TECAPEEK MT CLASSIXTM används överallt där medicinsk utrustning som kommer i direkt kontakt med vävnad eller slemhinnor och indirekt kontakt med blod för upp till 30 dagar måste uppfylla strängaste krav. Kontaktperioden kan förlängas till 180 dagar för läkhättor, tillfälliga distanser och gomproteser som används under läkfaser av tandimplantat, vilket möjliggör effektiv och ekonomisk användning av detta material för dentala komponenter.

TECAPEEK MT XRO

TECAPEEK MT XRO är ett PEEK-material för medicinsk användning med god synlighet och radiografiförmåga. Ett kontrastmedium som tillsätts i standardserien TECAPEEK MT säkerställer god tydlighet under fluoroskopi och röntgenstrålning. Det ger kirurgen en precis bild av instrumenten eller av ortopediska provimplantat i samband med bildstyrda ingrepp.
 

TECAPEEK MT CF30 black

TECAPEEK CF30 black, finns även i en version som lämpar sig för medicinskt bruk.

TECAPEEK MT CLASSIX white

TECAPEEK MT CLASSIX white, en förstklassig PEEK-plast som utvecklats särskilt för användning inom tand- och medicinteknik.

TECAPEEK MT XRO green

TECAPEEK MT XRO green är ett röntgenogenomsläppligt, biokompatibelt PEEK-material.