POM för medicinsk användning

TECAFORM AH MT

TECAFORM AH MT (POM-C/Acetal) är en teknisk plast som är beständig mot flera rengörings- och desinfektionsmedel samt mot olika lösningsmedel. Dessutom kan TECAFORM AH MT ångsteriliseras med de metoder som används inom medicinbranschen.

Användningsmöjligheterna är många och sträcker sig från medicinska tillämpningar såsom ledrekonstruktion, traumatologi, ryggradsbehandlingar och mycket mer. TECAFORM AH MT lämpar sig särskilt för utprovning av storlekar vid isättning av knä-, höft- och axelproteser och för andra kirurgiska instrument. 

Biokompatibilitet

TECAFORM AH MT för medicinsk användning lämpar sig för alla medicinska användningsområden som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt på upp till 24 timmar med hud och vävnad och, om tillämpligt, indirekt kontakt med blod.

TECAFORM AH MT plaster testas enligt ISO 10993, Information angående USP Class VI för råmaterial finns tillgänglig.

Viktiga egenskaper

En viktig egenskap hos TECAFORM AH MT är materialets styrka. Material är styvt, fast och hårt och har goda glid- och friktionsegenskaper samt erbjuder mycket god elektrisk isolering. Övriga egenskaper:

  • Hög beständighet mot kemikalier, särskilt mot lut, lösningsmedel och bränsle
  • Hög styrka, hårdhet och fjäderstyvhet
  • Låg fuktabsorption
  • God måttstabilitet

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: TECAFORM AH MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler. Missfärgning kan dock noteras vid 200 steriliseringscykler. Efter omkring 500 steriliseringscykler kan även färgförändring (gulning)  noteras. 
Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.
 

TECAFORM AH MT-material

Ensingers POM-C-material för medicinsk användning TECAFORM AH MT finns i många standardfärger. De olika färgerna erbjuder högre flexibilitet när du utformar dina tillämpningar. Du kan till exempel enkelt skilja mellan olika instrument och storlekar eller säkerställa att dina produkter sticker ut från konkurrensen genom sin färg. Stavar i TECAFORM AH MT kan dessutom fås i olika storlekar, vilket erbjuder våra kunder en optimerad samordning av leveranskedjan och uppfyller deras behov av punktlig leverans.
 

TECAFORM AH MT yellow

TECAFORM AH MT yellow lämpar sig för medicinska användningsområden. För mer information, se TECAFORM AH MT black.

TECAFORM AH MT red

TECAFORM AH MT red lämpar sig för medicinska användningsområden. För mer information, se TECAFORM AH MT black.

TECAFORM AH MT blue

TECAFORM AH MT blue lämpar sig för medicinska användningsområden. För mer information, se TECAFORM AH MT black.