POM för medicinsk användning

POM avsedd för medicinska eller hälsovårdande applikationer är en konstruktions plast som är resistent mot flera rengörings- och desinfektionsmaterial samt ett antal lösningsmedel. Dessutom kan POM-medicinska kvaliteter steriliseras med varm ånga och genom medicin industrins vanliga metoder..

Användningsområdena är olika och har bestått av medicinska segment som rekonstruktioner, traumatologi, ryggradsprocedurer och många fler. Medan POM -produkter av medicinsk kvalitet som TECAFORM AH MT historiskt sett har använts för sådana medicintekniska produkter som dimensioneringsprov i knä-, höft- och axelbytesprocedurer under en längre tid, betydligt bättre är Ensinger material med något högre prestanda, såsom PPSU (polyfenylsulfon) eller PEEK (polyetereterketon) tack vare deras överlägsna egenskaper i kemisk resistens och biokompatibla egenskaper. Dessa biokompatibla plaster säljs under varumärkena TECASON P MT (PPSU) och TECAPEEK MT (PEEK). 

Viktiga egenskaper

En viktig egenskap hos POM är materialets styrka. Material är styvt, fast och hårt och har goda glid- och friktionsegenskaper samt erbjuder mycket god elektrisk isolering. Övriga egenskaper:

  • Hög beständighet mot kemikalier, särskilt mot lut, lösningsmedel och bränsle
  • Hög styrka, hårdhet och fjäderstyvhet
  • Låg fuktabsorption
  • God måttstabilitet

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: POM uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler. Missfärgning kan dock noteras vid 200 steriliseringscykler. Efter omkring 500 steriliseringscykler kan även färgförändring (gulning)  noteras. Av dessa skäl kan Ensinger rekommendera högre prestanda materialalternativ som PPSU (polyfenylsulfon) eller PEEK (polyetereterketon).
Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.