PEI - polyeterimid 

TECAPEI Ensinger Plast

Polyeterimid eller PEI är en amorf termoplast med hög mekanisk styrka och styvhet. PEI-polymeren extruderas av Ensinger i form av plattor och stavar med hartset Ultem® från Sabic. Ofylld PEI-termoplast har en genomskinlig, gulaktig färg och utmärkta mekaniska, termiska och elektriska egenskaper. I fyllda varianter förstärks materialet med glasfiber. Tack vare Ensingers proprietära extruderingstekniker får användare tillgång till en polyeterimid med bättre styrka och styvhet och förbättrad måttstabilitet.

PEI Ultem®-plasten har liknande egenskaper som polyarylsulfoner, samtidigt som den erbjuder stora fördelar. Polyeterimider har en imponerande hög beständighet mot krypning i olika temperaturer och hög kontinuerlig drifttemperatur. Detta kompletteras med mycket god beständighet mot hydrolys i kombination med måttstabilitet.

Egenskaper och specifikationer för PEI-material

PEI-plast erbjuder följande fördelar:

 • Hög kontinuerlig driftstemperatur (170°C)
 • Hög mekanisk hållfasthet
 • Hög styvhet
 • Hög beständighet mot krypning i olika temperaturer
 • God måttstabilitet
 • Mycket god beständighet mot hydrolys (lämpar sig för upprepad ångsterilisering)
 • God elektrisk isolering
 • God beständighet mot strålning
 • God kemisk beständighet mot klor och/eller kaustik- eller syrabaserade rengöringsmedel

 

Tillverkade PEI-material

Ensingers sortiment av PEI-plastmaterial tillverkas och säljs under varumärket TECAPEI. Ensingers TECAPEI-sortiment omfattar följande modifieringar:

 • TECAPEI - ofylld PEI
 • TECAPEI GF30 - PEI med 30 % glasfiberförstärkning
 • TECAPEI MT - PEI för medicinsk användning, biokompatibel

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) har hög mekanisk styrka och styvhet, mycket god beständighet mot hydrolys.

TECAPEI GF30 natural

TECAPEI GF30 är en PEI med 30% glasfiberförstärkning. Materialet kännetecknas av hög styvhet, mycket hög mekanisk styrka samt extremt god måttstabilitet.

Ensinger tillverkar och säljer halvfabrikat i polyeterimid i följande format:

 • PEI-stavar
 • PEI-plattor

Ultem® är ett registrerat varumärke som tillhör Saudi Basic Industries Corporation (Sabic).

Vanliga användningsområden för PEI

Elektronikindustri: spolar och säkringar

Rymd- och luftfart: komponenter för antennkonstruktioner och invändig utrustning