PA - gjuten nylon 

TECAST Ensinger Plast

Gjutna nylonpolyamider, vanligen kallade nylon typ 6 eller PA6 C tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat och gjuts till plattor, stavar och rör. Gjutna nylonpolyamider är högmolekylära, högkristallina polymerer. Halvfabrikat i nylon typ 6 tillverkas med hjälp av en gjutmetod där råmaterialet kaprolaktam polymeriseras genom en kontrollerad kemisk reaktion. 

Genom att använda tillsatser såsom olja, fasta smörjmedel eller värmestabiliseringsmedel, kan egenskaperna hos typ 6-nylon anpassas selektivt till specifika användningsområden. Det ger tillgång till ett skräddarsytt materialsortiment för ett brett användningsområde. Gjutet nylon har ännu högre kristallinitet och är enklare att bearbeta än extruderat nylon.

Egenskaper och specifikationer för GJUTEN NYLON

Gjutet nylon erbjuder följande egenskaper: 

 • Mycket låga nivåer av interna spänningar
 • Hög kristallinitet
 • Seghet och samtidigt hög hårdhet
 • Mycket god slitstyrka
 • God rivhållfasthet
 • Goda dämpningsegenskaper
 • Enkel bearbetning
 • Kan tillverkas i en mängd olika gjutvikter och storlekar

 

Tillverkade material i gjuteN nylon

Modifieringar av PA6 C-plast tillverkas av Ensinger under varumärket TECAST. Ensingers TECAST-sortiment omfattar följande gjutna polyamider:

Ensinger tillhandahåller gjutet nylon i följande format:

 • PA6 C-stavar
 • PA6 C-plattor
 • PA6 C-rör

Vanliga användningsområden för gjuteN nylon

  • Tuffa villkor: dynor, dämpningsplattor, band till schaktmaskiner, block och valsar
  • Maskinbygge: glidelement, spindelmuttrar och kedjetransportörer
  • Vinterteknik: kedjestöd och hjulstyrningar