PA – poliamid odlewany 

Tworzywa sztuczne marki Ensinger – TECAST

Poliamid odlewany, powszechnie zwany nylonem typu 6 lub PA6 C, produkowany jest przez firmę Ensinger jako półprodukt do obróbki w standardowych kształtach, odlewanych w postaci płyt, prętów i rur. Nylon odlewany to silnie krystaliczny polimer o dużej masie cząsteczkowej. Półprodukty do obróbki z nylonu 6 wytwarzane są z zastosowaniem metody odlewania, w ramach której surowiec kaprolaktam poddawany jest polimeryzacji poprzez kontrolowaną reakcję chemiczną. 

Dzięki użyciu dodatków takich jak olej, stałe środki smarne czy termostabilizatory, typowe cechy poliamidu 6 można selektywnie dostosowywać do określonych zastosowań, otwierając cały szereg możliwości indywidualnego dopasowania materiałów do konkretnych celów. Nylon odlewany wykazuje wyższą krystaliczność i lepszą skrawalność niż nylon wytłaczany.

Właściwości i specyfikacja poliamidu odlewanego (cast NYLON)

Poliamid odlewany zapewnia: 

  • bardzo niski poziom naprężeń wewnętrznych,
  • wysoki stopień krystaliczności,
  • odporność na obciążenia dynamiczne przy wysokim poziomie twardości,
  • bardo dobrą odporność na zużycie,
  • dobrą odporność na ścieranie,
  • dobre właściwości tłumiące,
  • łatwą obróbkę,
  • możliwość produkcji w szerokim zakresie wymiarów i parametrów masy.

 

materiały z poliamidu ODLEWANEGO

Firma Ensinger produkuje różne odmiany tworzywa PA6 C  pod nazwą handlową TECAST. Rodzina produktów TECAST marki Ensinger obejmuje następujące poliamidy odlewane: