TECARIM 1500 yellow

zmodyfikowany PA6G

TECARIM 1500 to kopolimer blokowy PA6 przetwarzany z wykorzystaniem procesu formowania wtryskowego z reakcją chemiczną. Komponent w postaci elastomeru sprawia, że ten odporny materiał jest w stanie wytrzymać duże obciążenia.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 6 C (poliamid 6 odlewany)
kolor
żółty
gęstość
1,11 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • izolujący elektrycznie
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • dobra udarność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 58 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 73 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2100 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 14/26/53 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 16 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 77 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 53 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 216 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.32 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 160 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 95 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.6 - 1.2 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€ % -

program produkcyjny