Poliamidy z włóknem szklanym

Poliamidy i nylony należą do najważniejszych termoplastów technicznych. Firma Ensinger oferuje nylony z dodatkiem włókna szklanego z myślą o potrzebach użytkowników w różnych obszarach zastosowań. 

Główne cechy nylonów z domieszką włókien szklanych obejmują bardzo dużą sztywność i wytrzymałość mechaniczną, wysoki stopień twardości i odporności na obciążenie dynamiczne oraz dużą odporność na pełzanie. Wykazują one również bardzo wysoką stabilność wymiarową, dużą wytrzymałość zmęczeniową i dobre właściwości w zakresie tłumienia mechanicznego. Wszystkie te właściwości sprawiają, że materiał ten nadaje się do stosowania w częściach narażonych na długotrwałe duże obciążenia statyczne w wysokich temperaturach. Ponieważ włókna szklane wykazują w niektórych przypadkach istotne działanie ścierne na powierzchnie współpracujące, takie materiały wzmocnione włóknem szklanym w mniejszym stopniu nadają się do zastosowań ślizgowych.

PA 66 GF30

TECAMID 66 GF30, wzmocniony w 30% włóknem szklanym, wykazuje wyższą wytrzymałość, sztywność, odporność na pełzanie i stabilność wymiarową niż niewzmocniony TECAMID 66. Charakteryzuje się również wysokim poziomem termostabilności, ponieważ włókna szklane spajają matrycę nylonową w podwyższonych temperaturach. 

płyta z PA 6 płyta z poliamidu z włóknem szklanym wałki poliamidowe TECAMID 6 GF30

TECAMID 66 GF30 black

PA66 GF30 jest wzmocniony w 30 % włóknem szklanym poliamidem PA66 dostępnym jako TECAMID 66 GF 30 black.

PA 66 GF50

TECAMID 66/X GF50 to specjalny materiał bazujący na częściowo krystalicznym poliamidzie z dodatkiem związków aromatycznych. Poza stabilizacją cieplną, materiał ten został w wysokim stopniu wzmocniony włóknem szklanym – w 50%. Dzięki takiej modyfikacji ten poliamid z domieszką włókna szklanego może być wykorzystywany w wysokich temperaturach roboczych – ok. 130°C – pod dużym obciążeniem. Charakteryzują go: duża sztywność i wytrzymałość, bardzo niska podatność na odkształcenia, dobra stabilność wymiarowa, minimalna absorpcja wilgoci i wysoka odporność chemiczna.

TECAMID 66X GF50 black

TECAMID 66/X GF50 black is a PA66 GF50 wzmocnionym w 50% włóknem szklanym. Materiał bazuje na częściowo krystalicznym w strukturze poliamidzie.

PA 6 GF25 / PA 6 GF30

Ten poliamid wzmocniony jest włóknem w 25% lub 30% dla zapewnienia większej wytrzymałości i sztywności, przy zachowaniu dobrego poziomu odporności na obciążenia dynamiczne.

płyty z poliamidu wytłaczanego z włóknem szklanym wałki z PA 6 z GF TECAMID 6 GF30

TECAMID 6 GF30 black

PA 6 GF30 jest wzmocnionym w 30% włóknem szklanym poliamidem PA 6 dostępnym pod nazwą handlową TECAMID 6 GF 30 black.