PES – polieterosulfon

Tworzywa sztuczne marki Ensinger – TECASON E

Materiał PES (polieterosulfon) dostarczany jest przez firmę Ensinger w postaci standardowych półproduktów do obróbki, wytłaczanych w kształcie arkuszy i prętów. Stosowanym już od dawna skrótem chemicznym polieterosulfonu jest PES. Jednakże w obowiązujących obecnie normach, takich jak EN ISO 1043:2011, zaczęto określać polieterosulfon skrótem PESU, aby wyraźniej zaznaczyć jego przynależność do grupy sulfonów. Z uwagi na fakt, że skrót PESU nie jest jeszcze powszechnie stosowany, pozostaniemy na razie przy nazwie PES. Wysokosprawny profil właściwości fizycznych półproduktów z polieterosulfonu sprawia, że wśród materiałów stanowią one doskonały wybór, bez względu na nomenklaturę.

Tworzywo PES to odporny na wysokie temperatury termoplast konstrukcyjny o znakomitej, długotrwałej tolerancji na wysokie temperatury. Polimer PES zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną i sztywność, w połączeniu ze stosunkowo niską wrażliwością na działanie karbu. Dodatkowo polieterosulfon zapewnia dobrą kompatybilność chemiczną i odporność na hydrolizę. Z uwagi na bezpostaciową budowę cząsteczki polimer PES jest przezroczysty i ma lekkie żółtawo-brązowe zabarwienie. Polieterosulfon stanowi doskonały wybór w przypadku zastosowań o wąskim zakresie tolerancji oraz przy niewielkich zmianach wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Właściwości i specyfikacja materiału PES

Tworzywa sztuczne PES zapewniają:

 • dobre właściwości w zakresie izolacji elektrycznej,
 • doskonałą odporność chemiczną,
 • przezroczystość,
 • dobrą odporność na hydrolizę.

materiały PES

Firma Ensinger produkuje różne odmiany tworzywa PES pod nazwą handlową TECASON E. Rodzina produktów TECASON E obejmuje następujące odmiany polieterosulfonu:
 • TECASON E natural – niewzmocniony standardowy polieterosulfon
 • TECASON E GF30 – polieterosulfon wypełniony w 30% włóknem szklanym
Firma Ensinger dostarcza półprodukty z polieterosulfonem w kształtach takich jak:
 • pręty PES, wałki PES
 • płyty PES.

Typowe zastosowania PES

 • Części stosowane do zapewnienia izolacji elektrycznej, takie jak złącza
 • Panel sterowania systemu do dializ
 • Tłok zaworu
 • Korpus pompy
 • Membrana do filtracji wody
 • Tarcze bezpieczeństwa dla spawaczy