Tworzywa sztuczne aktywne elektrycznie, przewodzące prąd oraz ESD 

Niemodyfikowane tworzywa sztuczne posiadają z reguły właściwości elektroizolacyjne. Jednak termoplasty, takie jak PEEK i acetal, można modyfikować, aby osiągnąć określone właściwości, takie jak przewodność elektryczna, właściwości antystatyczne lub zdolność rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Gdy istnieją wymagania w zakresie właściwości elektrycznych, należy najpierw stwierdzić, czy wymagane jest tworzywo sztuczne rozpraszające ładunki elektrostatyczne, przewodzące prąd, czy elektroizolacyjne. W zależności od wymaganego stopnia przewodności firma Ensinger oferuje różne wysokosprawne tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach elektrycznych – m.in. antystatyczne, rozpraszające ładunki elektrostatyczne, z ochroną ESD lub przewodzące prąd.

Tworzywa sztuczne o właściwościach elektrycznych są klasyfikowane według oporności powierzchniowej właściwej, tj. według oporności tworzywa sztucznego względem przepływu prądu na powierzchni. Wartość ta jest wyrażana jako stosunek przyłożonego napięcia w woltach (V) i wytworzonego prądu w amperach (A) zgodnie z prawem Ohma.

Tworzywa  elektroaktywne

Szeroki zakres różnych zastosowań elektrycznych znajduje odzwierciedlenie w różnicowanych wymaganiach jakie są stawiane zastosowanym tworzywom. W celu zagwarantowania niezawodnego działania bardzo wrażliwych elementów elektronicznych, bardzo ważne są materiały rozpraszające ładunki, z lepszą kontrolą czasu zaniku aby zapewnić zdolność operacyjną części elektronicznych. Umożliwia to znaczne zmniejszenie możliwości uszkodzenia bądź zniszczenia elementu podczas produkcji. Ensinger rozszerzył swoje portfolio o nowe materiały ESD i tworzywa przewodzące by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W porównaniu do innych standardów przemysłowych, półwyroby te są ekstrudowane  aby dostępne były większe wymiary dla zwiększenia wydajności procesu obróbki dla poszczególnych zastosowań.

Tworzywa sztuczne antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Antystatyczne tworzywa sztuczne wykorzystywane są, aby zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a tym samym wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Aby zapewnić możliwość bezproblemowej pracy z niezwykle czułymi elementami, można również stosować tworzywa sztuczne rozpraszające ładunki elektrostatyczne, co pozwala znacznie zredukować uszkodzenia elementów oraz ich zniszczenia podczas produkcji. Materiały aktywne elektrycznie są także wykorzystywane w budowie maszyn, m.in. w technologii przenośników i w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. W tych zastosowaniach istotnym czynnikiem dla uniknięcia wybuchowych wyładowań jest celowe rozpraszanie ładunków elektrycznych. 

Tworzywa sztuczne antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne mają w stosunku do innych materiałów wiele zalet, np. mniejszą masę, doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz bardzo dobrą odporność na obciążenia cieplno-mechaniczne.

TECAPEEK SD black

PEEK SD jest modyfikowanym pod kątem właściwości elektrycznych tworzywem PEEK ESD stosowanym zwyczajowo w elektrotechnice.
POM antystatyczny acetal

TECAFORM AH SD natural

Ensinger produkuje naturalny acetal (POM-C) zmodyfikowany specjalnym dodatkiem antystatycznym. Produkt dostępny pod nazwą handlową TECAFORM AH SD natural.
Jesteśmy producentem i dostawcą następujących tworzyw ESD dostarczanych jako półprodukty w formie wałków i płyt:

Tworzywa sztuczne przewodzące prąd elektryczny

Tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach elektrycznych mają w stosunku do innych materiałów wiele różnych zalet. Tworzywa sztuczne przewodzące prąd elektryczny charakteryzują się na przykład dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, zapewniają ochronę przed obciążeniami cieplno-mechanicznymi i są tylko w niewielkim stopniu podatne na korozję.

Przewodność elektryczna wysokosprawnych tworzyw sztucznych firmy Ensinger jest możliwa dzięki selektywnemu dodatkowi substancji aktywnych elektrycznie, do których należą m.in.: specjalna sadza przewodząca, włókna węglowe, nanorurki węglowe lub materiały z natury przewodzące prąd.

Wysokosprawne termoplasty o właściwościach elektrycznych oferowane przez firmę Ensinger zapewniają dużą różnorodność materiałową, dzięki czemu pozwalają na realizację szerokiej palety zastosowań w elektrotechnice, branży motoryzacyjnej, w dziedzinie energii odnawialnych oraz w sektorze budowy maszyn.

TECAFORM AH ELS black

Wytłaczany POM-C wypełniony sadzą zapewnia przewodność elektryczną przy rezystywności powierzchniowej ...

TECAPEEK ELS nano black

Wytłaczany PEEK wypełniony nanorurkami węglowymi zapewnia przewodnictwo elektryczne przy rezystywności powierzchniowej ...
Dostarczamy następujące tworzywa przewodzące ładunki elektryczne - dostępne jako wałki i płyty: