Tworzywa sztuczne aktywne elektrycznie, przewodzące prąd oraz ESD 

Niemodyfikowane tworzywa sztuczne posiadają z reguły właściwości elektroizolacyjne. Jednak termoplasty, takie jak PEEK i acetal, można modyfikować, aby osiągnąć określone właściwości, takie jak przewodność elektryczna, właściwości antystatyczne lub zdolność rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Gdy istnieją wymagania w zakresie właściwości elektrycznych, należy najpierw stwierdzić, czy wymagane jest tworzywo sztuczne rozpraszające ładunki elektrostatyczne, przewodzące prąd, czy elektroizolacyjne. W zależności od wymaganego stopnia przewodności firma Ensinger oferuje różne wysokosprawne tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach elektrycznych – m.in. antystatyczne, rozpraszające ładunki elektrostatyczne, z ochroną ESD lub przewodzące prąd.

Tworzywa sztuczne o właściwościach elektrycznych są klasyfikowane według oporności powierzchniowej właściwej, tj. według oporności tworzywa sztucznego względem przepływu prądu na powierzchni. Wartość ta jest wyrażana jako stosunek przyłożonego napięcia w woltach (V) i wytworzonego prądu w amperach (A) zgodnie z prawem Ohma.

Tworzywa  elektroaktywne

Szeroki zakres różnych zastosowań elektrycznych znajduje odzwierciedlenie w różnicowanych wymaganiach jakie są stawiane zastosowanym tworzywom. W celu zagwarantowania niezawodnego działania bardzo wrażliwych elementów elektronicznych, bardzo ważne są materiały rozpraszające ładunki, z lepszą kontrolą czasu zaniku aby zapewnić zdolność operacyjną części elektronicznych. Umożliwia to znaczne zmniejszenie możliwości uszkodzenia bądź zniszczenia elementu podczas produkcji. Ensinger rozszerzył swoje portfolio o nowe materiały ESD i tworzywa przewodzące by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W porównaniu do innych standardów przemysłowych, półwyroby te są ekstrudowane  aby dostępne były większe wymiary dla zwiększenia wydajności procesu obróbki dla poszczególnych zastosowań.

Tworzywa sztuczne antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Antystatyczne tworzywa sztuczne wykorzystywane są, aby zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a tym samym wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Aby zapewnić możliwość bezproblemowej pracy z niezwykle czułymi elementami, można również stosować tworzywa sztuczne rozpraszające ładunki elektrostatyczne, co pozwala znacznie zredukować uszkodzenia elementów oraz ich zniszczenia podczas produkcji. Materiały aktywne elektrycznie są także wykorzystywane w budowie maszyn, m.in. w technologii przenośników i w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. W tych zastosowaniach istotnym czynnikiem dla uniknięcia wybuchowych wyładowań jest celowe rozpraszanie ładunków elektrycznych. 

Tworzywa sztuczne antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne mają w stosunku do innych materiałów wiele zalet, np. mniejszą masę, doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz bardzo dobrą odporność na obciążenia cieplno-mechaniczne.

TECAPEEK SD black

PEEK SD jest modyfikowanym pod kątem właściwości elektrycznych tworzywem PEEK ESD stosowanym zwyczajowo w elektrotechnice.
POM antystatyczny acetal

TECAFORM AH SD natural

Ensinger produkuje naturalny acetal (POM-C) zmodyfikowany specjalnym dodatkiem antystatycznym. Produkt dostępny pod nazwą handlową TECAFORM AH SD natural.
Jesteśmy producentem i dostawcą następujących tworzyw ESD dostarczanych jako półprodukty w formie wałków i płyt:

Tworzywa sztuczne przewodzące prąd elektryczny

Tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach elektrycznych mają w stosunku do innych materiałów wiele różnych zalet. Tworzywa sztuczne przewodzące prąd elektryczny charakteryzują się na przykład dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, zapewniają ochronę przed obciążeniami cieplno-mechanicznymi i są tylko w niewielkim stopniu podatne na korozję.

Przewodność elektryczna wysokosprawnych tworzyw sztucznych firmy Ensinger jest możliwa dzięki selektywnemu dodatkowi substancji aktywnych elektrycznie, do których należą m.in.: specjalna sadza przewodząca, włókna węglowe, nanorurki węglowe lub materiały z natury przewodzące prąd.

Wysokosprawne termoplasty o właściwościach elektrycznych oferowane przez firmę Ensinger zapewniają dużą różnorodność materiałową, dzięki czemu pozwalają na realizację szerokiej palety zastosowań w elektrotechnice, branży motoryzacyjnej, w dziedzinie energii odnawialnych oraz w sektorze budowy maszyn.

elektrycznie aktywny acetal Pom tworzywo sztuczne producent Ensigner półwyroby wałki płyty

TECAFORM AH ELS black

Kopolimer acetalu (POM-C) zmodyfikowany sadzą przewodzącą produkowany przez firmę Ensinger pod nazwą TECAFORM AH ELS black w formie wałków i płyt.
Peek o zdefiniowanej przewodności elektrycznej płyty z tworzyw sztucznych

TECAPEEK ELS nano black

Dla zastosowań wymagających tworzywa sztucznego o dodatkowo zdefiniowanej charakterystyce przewodności elektrycznej firma Ensinger zaprojektowała PEEK ELS pod nazwą handlową TECAPEEK ELS nano black.
Dostarczamy następujące tworzywa przewodzące ładunki elektryczne - dostępne jako wałki i płyty: