TECAPEEK ELS nano black

PEEK PRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE Z WYPEŁNIENIEM Z NANORUREK WĘGLOWYCH

Do zastosowań wymagających tworzyw o dodatkowych cechach przewodnictwa elektrycznego firma Ensinger opracowała PEEK ELS pod nazwą handlową TECAPEEK ELS nano black, wykorzystując polimer Victrex® PEEK 450. Materiał ten wykorzystuje dodatek nanorurek węglowych, co pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia przewodności przy zachowaniu niskiego poziomu zawartości wypełniacza. W rezultacie TECAPEEK ELS nano zapewnia stałą rezystancję powierzchniową w zakresie 102 – 10 Ω/sq, oferując jednocześnie znacznie mniejsze naprężenia szczątkowe w porównaniu z gatunkami wzmocnionymi włóknem węglowym, a to pozwala na mniejsze odkształcenia i zginanie podczas obróbki. Zwiększona stabilność wymiarowa jest kluczem do osiągnięcia wąskich tolerancji wymaganych dla komponentów sprzętu do produkcji półprzewodników. Ponadto, niższe naprężenia wewnętrzne pozwalają na uzyskanie większych prędkości i posuwów, co skutkuje szybszym wytwarzaniem części i lepszą wydajnością, a to obniża koszty produkcji. Znakomite właściwości materiału PEEK natural, takie jak doskonała odporność termiczna (do 260 °C), niski CLTE, niska absorpcja wilgoci oraz wysoka wytrzymałość pozostają zachowane przez TECAPEEK ELS nano black.

TECAPEEK ELS nano black znajduje się w portfolio produktów Ensinger do branży półprzewodnikowej, która jest produkowana z rygorystyczną kontrolą zanieczyszczeń i zapewnia dokładną zgodność kopii. W ten sposób firma Ensinger zapewnia najwyższy poziom czystości i niezmienność wydajności jakościowej tego unikalnego profilu właściwości. Ponadto, niski poziom zawartości zanieczyszczeń jonowych w wypełniaczu, jak również niska zawartość wypełniacza, umożliwia TECAPEEK ELS nano black zapewnić wyższą czystość jonową w porównaniu do standardowych materiałów wzmocnionych włóknem węglowym.
Tym samym TECAPEEK ELS nano black jest doskonałym wyborem dla elementów urządzeń do produkcji półprzewodników i elektroniki, wymagających wysokiej stabilności wymiarowej i czystości, jednocześnie chroniąc urządzenia półprzewodnikowe przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Na różnych etapach produkcji, TECAPEEK ELS nano może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wyładowań i późniejszych uszkodzeń ESD, przyczyniając się do poprawy wydajności, jakości i efektywności. 

Do zastosowań wymagających większej wytrzymałości i sztywności, firma Ensinger oferuje również przewodzący materiał PEEK ze wzmocnieniem z włókna węglowego pod nazwą handlową TECAPEEK ELS CF30 black. Do zastosowań wymagających wolniejszego tempa zaniku ładunku statycznego w sposób kontrolowany, firma Ensinger oferuje materiał TECAPEEK SD black o rezystancji powierzchniowej w zakresie 106 – 109 Ω/sq. Do zastosowań w temperaturach nie przekraczających 100°C i przy niższych wymaganiach dotyczących własności mechanicznych, firma Ensinger oferuje również przewodzący gatunek POM-C pod nazwą handlową  TECAFORM AH ELS black. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów firmy Ensinger do branży półprzewodnikowej, możemy potwierdzić, że TECAPEEK ELS nano black spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym, a na życzenie  możemy również dostarczyć dodatkowe deklaracje zgodności.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
czarny
gęstość
1,36 g/cm3

główne cechy

 • wysoka stabilność wymiarowa
 • stała temperatura użytkowa do 260 °C
 • wysoka wytrzymałość
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • przewodzący elektrycznie
 • dobra obrabialność
 • wysoka ciągliwość

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 106 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 106 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 178 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 27/47/106 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 58 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 90 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 147 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.46 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 102 - 104 guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
  Rezystywność skrośna 103 - 105 Ω*cm guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€€€

program produkcyjny