TECAPEEK ELS nano black

PEEK przewodzący prąd elektryczny

Do zastosowań wymagających przewodności właściwej tworzyw sztucznych firma Ensinger opracowała PEEK ELS, sprzedawany pod nazwą handlową TECAPEEK ELS nano black, produkowany z wykorzystaniem polimeru Victrex® PEEK 450G. Materiał ten wykorzystuje dodatek nanorurek węglowych, który umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia konduktywności przy zachowaniu stosunkowo niskiego poziomu zawartości wypełniacza. W połączeniu z innymi doskonałymi właściwościami, jakie zapewniają poliaryloeteroketony, takimi jak termostabilność i odporność chemiczna, TECAPEEK ELS nano black (PEEK ELS) otwiera przed nami cały świat nowych możliwości i zastosowań dla wysokosprawnych tworzyw sztucznych.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
czarny
gęstość
1,36 g/cm3

główne cechy

 • wysoka stabilność wymiarowa
 • stała temperatura użytkowa do 260 °C
 • wysoka wytrzymałość
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • przewodzący elektrycznie
 • dobra obrabialność
 • wysoka ciągliwość

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Wytrzymałość na rozciąganie 106 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 106 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 178 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 27/47/106 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 58 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 253 MPa ISO 2039-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura zeszklenia 147 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.46 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 103 - 105 O*cm guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
  Rezystancja powierzchniowa 102 - 104 O guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny