TECAPEEK SD black

PEEK o zdefiniowanych właściwosciach elektrostatycznych

PEEK SD jest modyfikowanym elektrycznie materiałem PEEK ESD o zdefiniowanej rezystancji powierzchniowej 106 -109 Ohm. Ze względu na właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych, materiał ten używany jest powszechnie w przemyśle elektronicznym, przykładowo jako złącza testowe. Materiały takie klasyfikowane są jako ESD safe, czyli bezpiecznych pod względem wyładowań elektrostatycznych. PEEK ESD cechuje się wzorową stabilnością wymiarową i łatwością obróbki do bardzo wąskich tolerancji. Tworzywa elektrostatyczne, takie jak PEEK ESD, są coraz częściej używane ze względu na rosnące wymagania odporności termicznej i chemicznej.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
czarny
gęstość
1,71 g/cm3

główne cechy

 • odprowadzający statyczne ładunki elektryczne
 • świetna odporność chemiczna

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 5800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 91 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 148 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 5600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 28 / 53 MPa EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 43 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 91 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 151 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 300 C krótkotrwała DIN 53765
  Temperatura użytkowa 260 C długotrwała DIN 53765
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 106 - 109 DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność (UL94) V0 -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

program produkcyjny