TECAFORM AH SD natural

aktywny elektrycznie POM-C

Firma Ensinger produkuje naturalny acetal (POM-C) zmodyfikowany poprzez dodanie specjalnego środka antystatycznego. Produkt dostępny jest w sprzedaży pod nazwą handlową TECAFORM AH SD natural. Dodatek środka antystatycznego prowadzi do uzyskania określonego stopnia przewodności w zakresie antystatycznym. Jednakże dodatek środka antystatycznego może ograniczyć wytrzymałość i twardość materiału, w zależności od zastosowania. TECAFORM AH SD natural to biały acetal zapewniający dobrą odporność na zużycie, dużą odporność chemiczną oraz dużą wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne. Ponadto ten specjalny antystatyczny biały acetal POM-C zapewnia wyjątkową przewodność właściwą, dzięki czemu idealnie nadaje się do produktów i zastosowań z branży elektronicznej. ​

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
kość słoniowa
gęstość
1,35 g/cm3

główne cechy

 • antystatyczny
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • nie zawiera sadzy
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka sztywność
 • wysoka ciągliwość
 • trudny w sklejaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 1300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 39 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 39 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 23 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 23 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 46 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 1200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1100 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 12/19/34 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 9 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 74 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 165 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.30 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 140 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 100 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 16 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 17 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 109-1011 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Rezystywność skrośna 109 Ω*cm srebrna elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg. -
  Wytrzymałość elektryczna 5 kV/mm ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 600 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.9 - 1.8 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€

program produkcyjny