PC - polykarbonat 

TECANAT Ensinger Plast

Polykarbonatplast, som ofta förkortas PC, tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas till plattor (eller skivor), stavar och rör. PC-plast är en amorf termoplast som kombinerar goda elektriska egenskaper med överlägsen slaghållfasthet och måttlig kemisk beständighet. Tack vare sin låga kristallinitet och amorfa karaktär är PC mycket transparent. Ensingers extruderade polykarbonater är bearbetningsbara, vilket innebär att de inte är optiskt klara förrän de poleras mekaniskt eller kemiskt. Tillverkare av polykarbonat brukar erbjuda materialet i det mellersta prissegmentet. Det gör denna plast till ett mycket mångsidigt val för en rad olika användningsområden.

Egenskaper och specifikationer för PC-material

Polykarbonater erbjuder följande egenskaper:

 • Låg densitet
 • Genomskinlighet (transparens för optiska klasser)
 • Slaghållfasthet
 • Måttlig kemisk beständighet (låg beständighet mot lösningsmedel)
 • Enkel bearbetning
 • Utmärk måttstabilitet
 • Styvhet i olika temperaturer

Tillverkade PC-material

Modifieringar av polykarbonat tillverkas av Ensinger under varumärket TECANAT. Ensingers TECANAT-serie omfattar följande modifieringar:

 • TECANAT GF20 (PC GF) – 20 % glasförstärkt med högre temperaturbeständighet och styvhet och ofyllda varianter
 • TECANAT GF30 (PC GF) – 30 % glasförstärkt för högre styrka och styvhet, dimensionsstabilitet

TECANAT GF30 natural

PC GF 30 är en glasfiberförstärkt polykarbonat som tillverkas av Ensinger under varumärket TECANAT GF30 natural.

Ensinger erbjuder halvfabrikat av polykarbonat i följande format:

 • Polykarbonatstavar
 • Polykarbonatplattor
 • Polykarbonatrör

Vanliga användningsområden för PC

Elektronisk industri: höljen och lock

Halvledarindustri: optiska lagringsmedier (CD, DVD)

Byggindustri: glasning

Bilindustri: strålkastare, bak- och sidorutor

Optisk industri: linser och inspektionsglas

Läkemedelsindustri: olika förbrukningsvaror