Keramikförstärkt plast

Ensinger erbjuder keramikförstärkta plaster såsom den modifierade PEEK-produkten TECAPEEK CMF. Det är ett kompositmaterial baserat på PEEK och teknisk keramik. Tack vare sin unika egenskapsprofil kan detta material möta de ökande behoven hos halvledarindustrin. Det erbjuder hög hårdhet och styvhet i kombination med utmärkt måttstabilitet, och lämpar sig utmärkt för tillämpningar som kräver extremt snäva toleranser. Kombinationen av silikatkeramik och PEEK-material skapar en effektiv barriär mot genomträngning av gas och vätska. Små keramikplattor som är jämnt fördelade i materialet förlänger diffusionsvägen för gaser och vätskor. Ytterligare en fördel är att de enastående egenskaperna hos TECAPEEK, såsom värmebeständighet och goda bearbetningsegenskaper, upprätthålls.

TECAPEEK CMF white

TECAPEEK CMF är ett kompositmaterial som baseras på polymeren Victrex® PEEK 450G som är fylld med keramik.

TECAPEEK CMF grey

TECAPEEK CMF är ett PEEK-material med keramisk fyllning.