PA - polyamid 

TECAMID/TECAST Ensinger Plast

PA-material, polyamid eller vanligen kallat nylon, tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas till plattor, stavar och rör. Nylonplaster förknippas ofta med nummer, såsom 6, 66, 12 och 46. Dessa nummer hänför sig till molekylstrukturen hos nylonpolymeren och varje strukturtyp har olika egenskaper. De vanliga polyamidplasterna är Nylon 6 (extruderat), PA 6 (gjutet) och Nylon 66 (PA66).

Allmänt sett är PA Nylon en delkristallin termoplast med låg densitet och hög termisk stabilitet. Polyamider hör till de viktigaste och mest användbara tekniska termoplasterna tack vare deras slitstyrka, goda friktionskoefficient och mycket goda temperaturegenskaper och slaghållfasthet. Nylonpolyamider kännetecknas dessutom av god kemisk beständighet och är särskilt beständiga mot olja. Denna utmärkta balans mellan olika egenskaper gör att PA-polymerer lämpar sig utmärkt som ersättning av metall i till exempel bilkomponenter, industriventiler, isoleringar för järnvägssyllar och andra tillämpningar inom industrin som kräver hög styrka, seghet och låg vikt. Nylonplaster har en tendens att absorbera fukt och har därmed sämre måttstabilitet än andra tekniska plaster. Polyamiders egenskaper varierar från hårda och sega PA 66 till mjuka och flexibla PA 12. Beroende på typ absorberar polyamidprodukter olika mycket fukt, vilket i sin tur påverkar nylonmaterialets egenskaper samt måttstabiliteten hos den färdiga delen.

Man skiljer dessutom mellan nylontyper som producerats genom extrudering och sådana som producerats genom gjutning. Extrudering används i regel för mindre delar med högre produktionsvolym, medan gjutmetoden möjliggör tillverkning av större delar i mindre volymer och med färre interna spänningar. Både extruderade och gjutna nyloner kan modifieras genom användning av fyllnadsmaterial för förbättring av vissa egenskaper.

Egenskaper och specifikationer för PA-material

Polyamidplaster erbjuder följande fördelar:

  • Hög slitstyrka
  • God termisk stabilitet
  • Mycket hög styrka och hårdhet
  • Hög mekanisk dämpning
  • Goda glidegenskaper
  • God kemisk beständighet

Tillverkade PA-material

Ensinger tillverkar PA-polyamider under varumärkena TECAMID och TECAST. Ensingers nylonserie med tekniska plaster omfattar följande polyamider:

Ensinger tillhandahåller polyamid i följande format:

  • Nylonplattor
  • Nylonstavar
  • Nylonrör