Glasfiberförstärkt plast

Glasfiber är de vanligaste förstärkningsfibrerna i förstärkta polymerer. Glasförstärkt nylon och andra polyamider erbjuder goda mekaniska, kemiska och dielektriska egenskaper och har även ett lågt pris. Tillsättningen av dessa fiber förbättrar främst drag- och tryckhållfasthet. Dessutom förbättras även den termiska måttstabiliteten. Glasfiberförstärkt nylon ska dock undvikas för tillämpningar med glidfriktion eftersom glasfibrerna ofta ger en mycket abrasiv effekt som gör att kontaktkomponenterna snabbt nöts ut.

TECADUR PBT GF30 natural

PBT GF30 natural är en specialprodukt med 30 % glasfiberförstärkning. Materialet uppvisar optimerade egenskaper på en rad punkter.

TECAMID 6 GF30 black

PA 6 GF30 är en polyamid med 30 % glasfiberförstärkning som vi tillverkar under varumärket TECAMID 6 GF30 black.

TECANAT GF30 natural

PC GF 30 är en glasfiberförstärkt polykarbonat som tillverkas av Ensinger under varumärket TECANAT GF30 natural.