PP för medicinsk användning

TECAPRO MT

MT (PP) är en av våra standardplaster och har välbalanserade egenskaper. Ensingers TECAPRO MT-material erbjuder hög måttstabilitet, särskilt i samband med upprepade steriliseringscykler. I kombination med materialets stabilitet efter exponering för kemikalier är TECAPRO MT det perfekta materialet för steriliseringsbehållare, t.ex. för kemiska instrument eller implantatvagnar.  Typiska användningsområden är brickor och vagnar för kirurgiska instrument och implantat samt annan kirurgisk utrustning och implantatprover.
 

Biokompatibilitet

TECAPRO MT för medicinsk användning lämpar sig för alla medicinska användningsområden som kräver biokompatibilitet med begränsad kontakt på upp till 24 timmar med hud och vävnad och, om tillämpligt, indirekt kontakt med blod.

TECAPRO MT plast är testad enligt ISO 10993 och TECAPRO MT white testas enligt USP Class VI.

Viktiga egenskaper

Tack vare en speciell stabiliseringsprocess har TECAPRO MT ökad beständighet mot högre temperaturer än standard polypropen och erbjuder därmed utmärkt måttstabilitet. Dessutom är materialet enkelt att bearbeta. Övriga egenskaper:

  • God beständighet mot rengörings- och desinfektionsmedel 
  • Kan ångsteriliseras upprepade gånger med varm ånga
  • God måttstabilitet
  • Enkel bearbetning
  • Kan lasermarkeras

Beständighet mot sterilisering med ånga 

Sterilisering med ånga: TECAPRO MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler. Missfärgning och färgändringar (gulning) kan uppträda vid 200 steriliseringscykler (gäller inte TECAPRO MT black). 

Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.

TECAPRO MT-material

TECAPRO MT från Ensinger finns som standard i vitt men kan även tillverkas i andra färger, till exempel svart, enligt kundens önskemål. Vita plattor av TECAPRO MT kan fås i de olika storlekar som är vanliga för tillverkning av brickor och vagnar. Det erbjuder våra kunder en optimerad samordning av leveranskedjan och uppfyller deras behov av punktlig leverans. 

TECAPRO MT white

TECAPRO MT White är ett material baserat på polypropen som har specialutvecklats för att erbjuda stabilitet i miljöer med hög värme.

TECAPRO MT black

TECAPRO MT är ett material baserat på polypropen som har utvecklats för att erbjuda stabilitet i miljöer med hög värme. För mer info. se TECAPRO MT white.

PP-plaster för medicinsk utrustning

Steriliserings bricka

tillverkad av TECAPRO MT

Kirurgiska vagnar

Brickor och vagnar för transport och förvaring av kirurgiska instrument samt skruvar och ytterligare implantat måste uppfylla stränga villkor.

  • Enkel transport genom steriliseringsproceduren
  • Lång brukstid för produkten
  • Enkel användning tack vare möjlighet till etikettering eller märkning
  • Flexibel design för enkel och säker förvaring av instrument, skruvar eller ytterligare implantat