Kirurgiska vagnar

Behållare för transport och förvaring av kirurgiska instrument

Brickor och vagnar för transport och förvaring av kirurgiska instrument samt skruvar och ytterligare implantat måste uppfylla stränga villkor.

  • Enkel transport genom steriliseringsproceduren
  • Lång brukstid för produkten
  • Enkel användning tack vare möjlighet till etikettering eller märkning
  • Flexibel design för enkel och säker förvaring av instrument, skruvar eller ytterligare implantat

Optimalt material för kirurgiska vagnar

I ljuset av kraven ovan är materialen TECAPRO MT (PP – polypropen) och TECASON P MT (PPSU – polyfenylsulfon) en perfekt lösning. Våra plaster för medicinskt bruk (MT) erbjuder tillverkare och utrustare av brickor och vagnar utmärkta råmaterial för tillverkning av lätta, hållbara och lätthanterliga transportbehållare. Exempel: TECAPRO MT och TECASON P MT har en lägre egenvikt än konventionella material som aluminium och rostfritt stål. Dessutom erbjuder de utmärkt beständighet mot kemikalier, inklusive konventionella pH-rengöringsmedel. Till skillnad mot andra konventionella material har den modifierade specialplasten TECAPRO MT även utmärkt måttstabilitet.


Den utmärkta beständigheten mot kemikalier, inklusive pH-rengöringsmedel, och mot konventionell ångsterilisering i autoklaver innebär att ytan på plasten förblir opåverkad. Detta till skillnad mot metaller och aluminium där den anodiserade ytbeläggningen kan skadas eller i värsta fall erodera helt. Plastmaterial resulterar därmed i brickor och vagnar med längre brukstid i jämförelse med konkurrande produkter av metall.

Brickor och vagnar tillverkade av TECASON P MT och TECAPRO MT är helt biokompatibla. I jämförelse med produkter tillverkade av aluminium medför detta betydligt högre fysiologisk säkerhet. De har till exempel inget anodiserat skyddsskikt som kan skadas av abrasion och stötar så att biokompatibiliteten sätts på spel.

Fördelar

Längre brukstid för instrument tack vare ökat skydd 

Användningen av termoplastiska material för medicinskt bruk såsom TECAPRO MT and TECASON P MT ger ett bättre skydd mot avtrubbning hos instrument jämfört med delar tillverkade av aluminium. Eggen på instrumenten förblir vassa och kan användas under längre tid. Det minskar både underhålls- och ersättningskostnaderna.

Enklare hantering 

Tack vare sin låga vikt är brickor och vagnar tillverkade av TECAPRO MT och TECASON P MT enklare att hantera och mer praktiska i det dagliga arbetet i operationssalen. Den låga vikten gör dessutom att de kan användas för ett större antal instrument och implantat. Kort sagt skapar de mervärde åt dina kunder. 

Sänkta kostnader tack vare reducerad design

De väl avvägda egenskaperna hos plast gör det möjligt att ta fram designer med betydligt färre enskilda komponenter jämfört med brickor och vagnar av metall, som kräver tillverkning av extradelar såsom fästen. Användningen av våra material sänker därmed kostnaderna för och underlättar logistik och installation. 

Differentiering genom design och textmärkning

Möjligheten att skriva på TECASON P MT och TECAPRO MT med laser gör att man kan ange vilka implantat och storlekar det rör sig om eller även visa sitt varumärke. Särskilt på TECAPRO MT skapar lasermärkning en iögonfallande färgkontrast som öppnar för en rad designmöjligheter. Dessutom har materialet inte samma nackdelar som aluminium, där laserlagret på det anodiserade aluminiummaterialet kan nötas ned under bearbetning.
Våra experter ge dig gärna mer information och råd om lasertillämpningar.

Kostnadseffektivitet tack vare leverans just-in-time 

Vi håller alltid ett stort antal artiklar i TECAPRO MT och TECASON P MT på lager så att de snabbt och smidigt kan levereras till våra kunder. Vi är din kompetenta partner för punktlig produktion.

Rekommenderade plaster för kirurgiska vagnar

TECAPRO MT white

TECAPRO MT White är ett material baserat på polypropen som har specialutvecklats för att erbjuda stabilitet i miljöer med hög värme.

TECAPRO MT black

TECAPRO MT är ett material baserat på polypropen som har utvecklats för att erbjuda stabilitet i miljöer med hög värme. För mer info. se TECAPRO MT white.

TECASON P MT black

TECASON P MT black lämpar sig för medicinska användningsområden. Black är en av färgerna i denna produktserie.