Plaster för luftfarts applikationer

Kraven på nya flygkomponenter är hårda. Materialet är särskilt viktigt när det gäller innovation och optimeringsprocesser
 för dessa komponenter.
Våra plaster för användning inom flygindustrin har många fördelar gentemot andra material, däribland bör dessa nämnas:

 • En viktminskning på upp till 60% jämfört med aluminium - ger betydlig minskning av energiförbrukningen
 • Enklare och bättre bearbetning av komponenten
 • Större frihet i komponentens design, vilket ger minskade tillverkning- och monteringskostnader
 • Bra kemisk resistans
 • Flamhämmande
 • Hög tålighet tack vare fiberförstärkning
 • Imponerande glidegenskaper och underhållsfria vid användning
 • Låg ut gasning i vacuum och bra resistans mot strålning
 • Mer kostnadseffektiv lösning än aluminium eller titan
Ytterligare en fördel med plast är modifieringen med hjälp av fyllmedel och tillsatser. Exempelvis är det i många fall möjligt att byta metaller mot fiberförstärkt plast eftersom dessa har högre styvhet jämfört med oförstärkt plast.

Krav från flygindustrin

För att minimera riskerna när det kommer till nya material måste plasten uppfylla de detaljerade krav som slutkund och systemleverantören ställer. Beroende på tillämpningsområde gäller olika krav. För varje tillverkare finns det ett individuellt utvecklade materialspecifikationer som anger de nödvändiga materialegenskaperna, t ex  densitet, mekaniska och termiska egenskaper och brandfarlighet. Ensinger arbetar mycket nära flygplanstillverkare och systemleverantörer för att kvalificera plasten för användning inom flygindustrin.

KRAV ENLIGT FAR 25.853

I flygplansintriör måste kraven enl. FAR 25.853 uppfyllas.
Materialet måste passera tester som t ex brandfarlighet, rökutsläpp och termisk stress.
Du hittar våra FAR 25.853-testade material på nästa sida:

PLAST SORTIMENT

Dessutom har vi många lagerartiklar som uppfyller kraven från flygplanstillverkare.

Vårt team av experter är glada över att kunna hjälpa flygindustrin med material val och tekniska frågor. Du kan nå oss via vårt kontaktformulär, e-post till [obfemailstart]YWVyb3NwYWNlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] eller på
telefon + 46 171 47 70 50.

Du hittar mer information om applikationer och lösningar här:

Nedladdningar

Halvfabrikat: Plast som används inom rymdteknik (in English)

Flygindustrin ställer höga krav på material. De imponerande egenskaperna hos högpresterande plaster inkluderar deras låga vikt och brandbeteende.

bearbetade detaljer

Förutom halvfabrikat kan vi även leverera bearbetade detaljer. Vi har flera maskinverkstäder, inklusive två som är   EN 9100 / AS 9100C certifierade:

 • Ensinger Machined Parts (UK)
 • Ensinger Machining (FR)
 • Ensinger Engineering Plastics (CN)
 • Ensinger Precision Components (USA)