PI - polyimid 

TECASINT Ensinger Plast

PI-materialet (med den kemiska benämningen polyimid) tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas till plattor, stavar och rör. Vid sidan av den sintringsprocess som används för att producera halvfabrikat kan färdiga komponenter produceras kostnadseffektivt i större mängder genom direktformning. 

PI-plast är en icke-smältande polymer för användning i höga temperaturer.  Materialets styrka, måttstabilitet och beständighet mot krypning upprätthålls även i temperaturer över 260 °C. Utmärkta slitageegenskaper i kombination med möjligheten till användning utan smörjning och vid höga pV-belastningar, gör att materialet lämpar sig utomordentligt för tuffa tillämpningar där det utsätts för friktion och slitage. Materialet kan på så sätt förlänga brukstiden och minska underhållskostnaderna.  Höga renhet och låg avgasning är egenskaper som efterfrågas inom vakuum-, rymd- och halvledarindustrin.

Egenskaper och specifikationer för PI-material

PI-plast erbjuder följande fördelar:

 • Ingen smältning vid höga temperaturer
 • Långvarig termisk stabilitet 300 °C (kortvarigt upp till 400 °C)
 • Beständighet mot höga temperaturer upp till 470 °C (HDT/A)
 • Goda kryogeniska egenskaper ned till -270 °C
 • Hög styrka, modul och styvhet även vid temperaturer över 260 °C
 • Utmärkt termisk och elektrisk isolering
 • Hög renhet och låg avgasning i vakuum
 • Enkel bearbetning
 • Naturligt flamhämmande 

Kryptöjning TECASINT vid 250 °C/482 °F

Tillverkade PI-material

Modifieringar av PI-plast tillverkas av Ensinger under varumärket TECASINT. Ensingers TECASINT-sortiment omfattar följande polyimider:

Ensinger  tillverkar och distribuerar TECASINT-polyimider i följande utföranden:

 • Polyimidstavar
 • Polyimidplattor
 • Polyimidrör
 • Bearbetade delar enligt ritning
 • Serietillverkade delar i stora volymer genom direktformning