TECAPEEK CF30 black

PEEK s uhlíkovým plnivem

PEEK CF30 je materiál na bázi PEEK s 30% uhlíkového plniva vyráběný společností Ensinger pod obchodním označením TECAPEEK CF30 black. Vyztužení uhlíkovými vlákny propůjčuje tomuto materiálu vysokou úroveň tuhosti a creepové pevnosti. PEEK vyztužený uhlíkovými vlákny vykazuje velmi vysoké hodnoty mechanické pevnosti a současně nižší hustotu než materiál PEEK s plnivem v podobě 30% skelných vláken. Kompozity s uhlíkovými vlákny jsou navíc méně abrazivní než materiály se skleněnými vlákny a současně se vyznačují lepší odolností vůči opotřebení a lepšími kluznými vlastnostmi. Přidání uhlíkových vláken zaručuje podstatně vyšší tepelnou vodivost, které lze rovněž s výhodou využít k prodloužení životnosti součástí v kluzných aplikacích. PEEK s uhlíkovým plnivem má rovněž vynikající odolnost vůči hydrolýze ve vroucí vodě a v přehřáté páře. Díky svým mimořádným vlastnostem se TECAPEEK CF30 black využívá v mnoha nejkritičtějších oblastech všeobecných průmyslových aplikací a rovněž v automobilovém, námořním, jaderném, elektronickém a aerokosmickém průmyslu a rovněž při těžbě ropy z podzemních vrtů. TECAPEEK CF30 black je rovněž k dispozici ve verzi vhodné pro zdravotnické aplikace (TECAPEEK MT CF30 black).

Stejně jako u všech našich materiálů PEEK můžeme potvrdit shodu s RoHS naší TECAPEEK CF30 black vyztužené uhlíkovými vlákny, protože jsou splněny limity 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
černý
Hustota
1,38 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá chemická odolnost
 • zlepšená houževnatost
 • inherentní zpomalovač hoření
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • velmi vysoká tuhost
 • velmi vysoká odolnost proti tečení
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • vysoká rozměrová stabilita

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 6000 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 112 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 10 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 184 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 6100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 25/47/111 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 92 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 90 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 147 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.66 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.2 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 103- 1012 DIN EN 61340-2-3
  Zvláštní odolnost 103- 1012 Ω*cm DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€

Skladový program