TECAPEEK CF30 black

PEEK z włóknem węglowym

PEEK CF 30 to PEEK wypełniony w 30% włóknem węglowym produkowany przez firmę Ensinger pod nazwą handlową TECAPEEK CF30 black. Wzmocnienie włóknem węglowym zapewnia tworzywu wysoki poziom sztywności i dużą wytrzymałość na pełzanie. PEEK wzmocniony włóknem węglowym charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, a jednocześnie jego gęstość jest mniejsza niż w przypadku materiału PEEK wypełnionego w 30% włóknem szklanym. Ponadto kompozyty z włóknem węglowym są zwykle bardziej odporne na ścieranie niż te z włóknem szklanym, wykazując jednocześnie większą odporność na zużycie i lepsze właściwości ślizgowe. Dodanie włókien węglowych zapewnia również znacznie wyższą przewodność cieplną, co sprzyja wydłużaniu okresu trwałości użytkowej części w zastosowaniach ślizgowych. PEEK z dodatkiem włókna węglowego jest niezwykle odporny na hydrolizę we wrzącej wodzie i parze przegrzanej.
Z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości tworzywo TECAPEEK CF30 black wykorzystywane jest w wielu zasadniczych obszarach przemysłu, a także w branży motoryzacyjnej, morskiej, w przemyśle jądrowym, przy odwiertach naftowych, w branży elektronicznej oraz w lotnictwie i kosmonautyce. TECAPEEK CF30 black dostępny jest również w wersji odpowiedniej do zastosowań medycznych (TECAPEEK MT CF30 black).

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów PEEK firmy Ensinger, możemy potwierdzić, że wzmocniony włóknem węglowym TECAPEEK CF30 black spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
czarny
gęstość
1,38 g/cm3

główne cechy

 • dobra odporność chemiczna
 • ulepszona udarność
 • inherentnie opóźniający palenie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • bardzo wysoka sztywność
 • bardzo wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • wysoka stabilność wymiarowa

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 6000 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 112 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 10 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 184 MPa DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 6100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 25/47/111 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 92 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 90 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 147 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.66 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.2 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 300 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 260 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 103- 1012 DIN EN 61340-2-3
  Rezystywność skrośna 103- 1012 Ω*cm DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€€

program produkcyjny