TECAPEEK MT natural

PEEK bez plniv pro lékařské účely

Materiál PEEK natural pro lékařské účely je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích a kombinuje vynikající profil vlastností standardního plastu PEEK s uspokojením požadavků na biokompatibilitu. Polymer Victrex® PEEK se k výrobě těchto materiálů používá a zpracovává se v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu produktů k použití ve zdravotnických aplikacích. U polotovarů, které to vyžadují se v pravidelných intervalech testuje jejich biokompatibilita podle norem ISO 10993; vykazují mimořádnou odolnost vůči opakovanému autoklávování párou bez ztráty rozměrové stability nebo fyzikálních vlastností. Navíc TECAPEEK MT natural je testován podle USP Class VI. TECAPEEK MT lze objednávat v širokém rozsahu barevných možností a rozměrů. TECAPEEK MT XRO se vyrábí s přídavkem kontrastního aditiva, které jej činí neprostupným pro rentgenové paprsky, a je tak vhodný pro minimálně invazivní chirurgické zásahy.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
béžový
Další dostupné barvy
černý světle žlutá zelená šedá slonovinová kost modrý
Hustota
1,31 g/cm3

Hlavní znaky

 • vysoká odolnost proti tečení
 • dobrá obrobitelnost
 • velmi dobrá odolnost proti praskání
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • velmi dobře sterilizovatelné
 • dobré vlastnosti skluzu a opotřebení

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 15 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 175 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 3400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 23/43/102 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Tvrdost podle Shora 88 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 150 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 342 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 O DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1014 O*cm DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - listed (value at 1.5mm) DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€€

Skladový program