TECAPEEK ST black

PEKEKK – polyetherketonetherketonketon

TECAPEEK ST black představuje vysokoteplotní semikrystalický termoplast na bázi polyetherketonetherketonketonu (PEKEKK). Společnost Ensinger vyrábí TECAPEEK ST black s využitím polymeru VICTREX ST™. Díky vysoké teplotě skelného přechodu lze pozorovat vynikající mechanické vlastnosti, a to i při vystavení příslušného dílu tepelnému namáhání. Navíc materiál PEKEKK rovněž uspokojuje požadavky z hlediska zpracovatelnosti, čistoty a chemické odolnosti. V porovnání s TECAPEEK (PEEK) a TECAPEEK HT (PEK) jsou teploty tání a skelného přechodu a celkové úrovně pevnosti u materiálu TECAPEEK ST (PEKEKK) znatelně vyšší stejně jako jeho odolnost vůči mechanickému zatížení. Obráběné součásti vyrobené z PEKEKK často kombinují vyšší pevnost a tuhost a rovněž vyšší pevnost v ohybu a jejich výhodou je také vyšší teplota tepelné deformace.

Fakta

Chemické značení
PEKEKK (Polyetherketoneetherketoneketon)
Barva
černý
Hustota
1,32 g/cm3

Hlavní znaky

 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • dobrá obrobitelnost
 • dobrá teplotní stálost
 • nízká absorbce vlhkosti
 • vysoká rozměrová stabilita

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Pevnost v tahu 134 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 134 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 193 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 24/42/98 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduly komprese 3500 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Tvrdost vrubu kuličky 275 MPa ISO 2039-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota tání 384 C DIN EN ISO 11357
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplota skelného přechodu 165 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům (+) - -
  Absorbce vody 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;

Skladový program