TECAPEEK ST black

PEKEKK – polieteroketoneteroketonketon

TECAPEEK ST black to odporny na wysokie temperatury, półkrystaliczny termoplast bazujący na polieteroketoneteroketonketonie (PEKEKK). TECAPEEK ST black produkowany jest przez firmę Ensinger z wykorzystaniem polimeru VICTREX ST™. Z uwagi na wysoką temperaturę zeszklenia tworzywa, zaobserwować można doskonałe właściwości mechaniczne, nawet kiedy część poddawana jest obciążeniom cieplnym. Ponadto materiał PEKEKK spełnia wymogi związane ze zdatnością do przetwarzania, czystością i odpornością chemiczną. W porównaniu z tworzywem TECAPEEK (PEEK) i TECAPEEK HT (PEK) temperatura topnienia, temperatura zeszklenia i ogólny poziom wytrzymałości materiału TECAPEEK ST (PEKEKK) są wyraźnie wyższe, podobnie jak jego obciążalność mechaniczna. Obrabiane elementy wykonane z tworzywa PEKEKK wykazują często większą wytrzymałość i sztywność, a także większą wytrzymałość na zginanie oraz wyższą temperaturę ugięcia.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEKEKK (polieteroketoneteroketonketon)
kolor
# black
gęstość
1,32 g/cm3

główne cechy

  • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
  • bardzo dobra odporność chemiczna
  • dobra obrabialność
  • dobra odponość na odkształcenia termiczne
  • niskie wchłanianie wody
  • wysoka stabilność wymiarowa

przemysł docelowy

budowa maszyn
technologia chemiczna
motoryzacja

szczegóły techniczne


program produkcyjny