TECAPEEK ST black

PEKEKK – polieteroketoneteroketonketon

TECAPEEK ST black to odporny na wysokie temperatury, półkrystaliczny termoplast bazujący na polieteroketoneteroketonketonie (PEKEKK). TECAPEEK ST black produkowany jest przez firmę Ensinger z wykorzystaniem polimeru VICTREX ST™. Z uwagi na wysoką temperaturę zeszklenia tworzywa, zaobserwować można doskonałe właściwości mechaniczne, nawet kiedy część poddawana jest obciążeniom cieplnym. Ponadto materiał PEKEKK spełnia wymogi związane ze zdatnością do przetwarzania, czystością i odpornością chemiczną. W porównaniu z tworzywem TECAPEEK (PEEK) i TECAPEEK HT (PEK) temperatura topnienia, temperatura zeszklenia i ogólny poziom wytrzymałości materiału TECAPEEK ST (PEKEKK) są wyraźnie wyższe, podobnie jak jego obciążalność mechaniczna. Obrabiane elementy wykonane z tworzywa PEKEKK wykazują często większą wytrzymałość i sztywność, a także większą wytrzymałość na zginanie oraz wyższą temperaturę ugięcia.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEKEKK (polieteroketoneteroketonketon)
kolor
czarny
gęstość
1,32 g/cm3

główne cechy

 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • dobra obrabialność
 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • niskie wchłanianie wody
 • wysoka stabilność wymiarowa

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Wytrzymałość na rozciąganie 134 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 134 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 193 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 24/42/98 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3500 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki 275 MPa ISO 2039-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura topnienia 384 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura zeszklenia 165 C DIN EN ISO 11357
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny