Bezpečný provoz s mazacími zátkami z materiálu TECAFORM AD

Konstrukční a vysokovýkonné plasty používané v aerokosmických konstrukcích musí splňovat extrémně přísné požadavky pro každou použitou součást. Mazací zátka pro přistávací podvozek vyžaduje materiál vyznačující se rozměrovou stálostí, odolností vůči tukům a univerzálně dobrými vlastnostmi při použití v proměnlivém prostředí. Současně je žádoucí také materiál, který bude plnit požadavky na funkční způsobilost, avšak s nižší hmotností, než má dříve používaný hliník.

Vysokovýkonné, ale s nižší hmotností

Přistávací podvozek letadla drží jeho celou hmotnost během přistávání a při pozemním provozu. Je připevněn k primárním konstrukčním prvkům letounu. Většina přistávacích podvozků má kola usnadňující průběh dosednutí na tvrdé povrchy a odpoutání od tvrdých povrchů, jako jsou letištní dráhy. Bez ohledu na použitém typu přistávacího podvozku se za součást systému přistávacího podvozku považují tlumiče rázů, brzdy, zatahovací mechanismy, ovládací prvky, výstražná zařízení a konstrukční prvky nezbytné k upevnění podvozku k letounu.

 

Všechny kloubově připojené výztuže a táhla v přistávacím podvozku vyžadují mazání k zaručení bezpečného provozu. V každém z těchto spojů je tuk zadržován prostřednictvím mazací zátky. Tuk se pravidelně doplňuje během údržby mezi lety prostřednictvím maznic umístěných na konci každé mazací zátky.

TECAFORM AD natural

POM-H je homopolymerní acetal vyráběný společností Ensinger pod obchodním označením TECAFORM AD natural. Tento homopolymerní acetal má vynikající kluzné vlastnosti a dobrou odolnost vůči opotřebení.

Celkově cenově výhodné

TECAFORM AD (POM-H) od společnosti Ensinger byl zvolen na výrobu mazací zátky vzhledem k rozměrové stabilitě materiálu, odolnosti vůči tukům a skutečnosti, že materiál ve svém provozním prostředí nepodléhá korozi. Je rovněž důležité, aby typ a velikosti materiálu byly přímo dostupné skladem, a byly proto možné velmi krátké dodací lhůty od objednávky do příjmu materiálu. Celkovým výsledkem je cenově velmi výhodné řešení.

 

Kloubově připojené výztuže a táhla v přistávacím podvozku pracují bezpečně s mazacími zátkami vyrobenými z materiálu TECAFORM AD. Tuk je zadržován v kloubových spojích a je zaručena možnost pravidelného a správného doplňování tuku během pozemní údržby mezi lety.