Connectors

Izolace pro elektrické konektory

V celém ropném a plynárenském průmyslu představuje přenos elektrické energie klíčový faktor. Tato elektřina se přenáší prostřednictvím sítě elektrických konektorů. Tyto elektrické konektory jsou vystaveny působení agresivního provozního prostředí a rovněž potenciálně vysokým tlakům a teplotám. 

Plasty převyšují tradiční materiály

Izolace pro tyto konektory se dříve vyráběla z keramiky, nebo dokonce ze skla.  Nevýhodou těchto materiálů je jejich křehkost, která způsobovala choulostivost předmětných součástí vůči mechanickým rázům, a také jejich náročnost a vyšší náklady z hlediska výroby.  Extrémně vysoké teploty a vysoké tlaky v provozním prostředí, jemuž jsou elektrické konektory vystavovány, mohou navíc zhoršit schopnosti přenosu elektrické energie a přenos dat, z čehož může dále vyplývat větší objem odstávek zařízení a náročnější údržba.

Polymery s vynikajícími vlastnostmi z hlediska teplot a elektrické izolace

Materiál Ensinger TECAPEEK (PEEK) se v této oblasti aplikací momentálně pravidelně využívá a nahrazuje zde dříve používané materiály vzhledem k jeho vynikajícím tepelným a elektrickým vlastnostem. TECAPEEK má vynikající chemickou odolnost, jež mu umožňuje odolávat náročnému prostředí, ve kterém elektrické konektory pracují, a vykazuje rovněž skvělé elektrické vlastnosti. TECAPEI (PEI) se také používá, protože má vynikající izolační vlastnosti, vysokou dielektrickou pevnost a vysoký povrchový a objemový odpor. Další alternativou je navíc TECAFLON PVDF (PVDF), a sice vzhledem k jeho vysokému odporu, vysoké dielektrické pevnosti a velmi dobré chemické odolnosti. Proto elektrické konektory vyrobené z plastů od společnosti Ensinger poskytují výhody v podobě snadné výroby a stálých elektrických vlastností a současně schopnost provozu při požadovaných teplotách a tlacích.

Doporučené materiály pro elektrické konektory

Vysokovýkonné termoplasty, jako například TECAPEEK, TECAPEI a TECAFLON PVDF od společnosti Ensinger, jsou vynikající náhradou za keramiku a sklo díky jejich vyšší houževnatosti a spolehlivosti při použití elektrických konektorů v podzemí. Tyto materiály nabízejí lepší řešení vzhledem ke kritické povaze přenosu dat a elektrické energie. Materiály od společnosti Ensinger si navíc uchovávají své funkční schopnosti při vysokých teplotách a současně jsou odolné vůči agresivním kapalinám, jako například hydraulickému oleji a mořské vodě.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) má vysokou mechanickou pevnost a tuhost, velmi dobrou odolnost vůči hydrolýze, rozměrovou stabilitu a relativně vysokou odolnost vůči dlouhodobým provozním teplotám...

TECAFLON PVDF natural

Tento materiál bez výztužných plniv představuje základní typ materiálů PVDF z nabídky společnosti Ensinger. Kombinuje vysokou hustotu, vysokou pevnost a vysokou chemickou odolnost s velmi nízkou absorpcí vlhkosti...