Connectors

Isolering för elkopplingar

Transport av ström spelar en avgörande roll för hela olje- och gasindustrin. Strömmen överförs med hjälp av ett nätverk av elkopplingar. Dessa elkopplingar utsätts för aggressiva driftsvillkor och för potentiellt höga tryck och temperaturer. 

Plast överträffar traditionella material

Isoleringen för dessa kopplingar tillverkades tidigare av keramik eller till och med av glas. Nackdelen med dessa material är att de är mycket spröda, vilket gör komponenterna såväl bräckliga som dyra och svåra att tillverka. In sin driftsmiljö utsätts elkopplingarna dessutom för extremt höga temperaturer och tryck, vilket kan leda till att överföringen av ström och data påverkas negativt. Detta i sin tur kan orsaka längre driftsstopp och kräva mer underhåll.

Utmärkta termiska och elektriska polymerer

TECAPEEK (PEEK) från Ensinger används idag regelbundet inom detta användningsområde och ersätter de tidigare materialen tack vare sina utmärkta termiska och elektriska egenskaper. TECAPEEK har utmärkta kemisk beständighet för att kunna tåla de tuffa villkor som elkopplingarna används i, samt utmärkta elektriska egenskaper. TECAPEI (PEI) används även för att materialet erbjuder utmärkt isolering, hög dielektrisk styrka och hög yt- och volymresistivitet. TECAFLON PVDF (PVDF) är ytterligare ett alternativ tack vare sin höga resistivitet, höga dielektriska styrka och mycket goda kemiska beständighet. Elkopplingar som tillverkas av plastmaterial från Ensinger är enkla att producera och uppvisar konsekventa elektriska egenskaper, samtidigt som de tål de föreskrivna temperaturerna och trycken.

Rekommenderade material för elkopplingar

Högpresterande termoplaster såsom Ensingers TECAPEEK, TECAPEI och TECAFLON PVDF är överlägsna som ersättning för keramik och glas, eftersom de erbjuder högre seghet och tillförlitlighet för elkopplingar i borrhål. Dessa material utgör den bästa lösningen, eftersom det är ytterst viktigt att data- och strömöverföringen fungerar. Material från Ensinger kan dessutom användas i höga temperaturer, samtidigt som de tål aggressiva vätskor som hydraulolja och havsvatten.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) har hög mekanisk styrka och styvhet, mycket god beständighet mot hydrolys.

TECAFLON PVDF natural

Detta är Ensingers oförstärkta PVDF-material. Det kombinerar hög densitet, hög styrka och hög kemisk beständighet med låg fuktupptagning.