Backup rings

Těsnění a opěrné kroužky pro ropný a plynárenský průmysl

V ropném a plynárenském průmyslu se používají olejová těsnění k zamezení průniků prachu, nečistot, vody a dalších škodlivých látek do strojních zařízení a následnému poškození. Těsnění jsou zásadní součástí, která napomáhá k ochraně různých prvků, jako například kulových uzávěrů, pouzder a valivých ložisek. Je nezbytné zaručit, aby se na výrobu těsnění použil nejvhodnější materiál v závislosti na prostředí, ve kterém bude těsnění používáno, jelikož různá prostředí mohou vyžadovat materiály s různými stupni odolnosti vůči chemikáliím a teplotám.

Náročné podmínky

V každém aspektu průzkumu nalezišť ropy a plynu je volba nejvhodnějších materiálů kritická pro zajištění účinného těsnění. Proces výroby ropy a plynu vyžaduje těsnicí systémy schopné provozu při potenciálně vysokých tlacích a teplotách. Vystavení vyšším tlakům a teplotám s sebou přineslo potřebu zajistit materiály, které těmto náročným vlivům dokáží odolávat. Tyto extrémní podmínky vyžadují materiály, které by doplňovaly nebo jako záloha zajišťovaly elastomery k dosažení důsledného těsnicího účinku. Materiály používané typicky v těchto systémech nabízejí příslušnou odolnost vůči teplotám a chemikáliím, ale jejich relativně slabé mechanické vlastnosti mohou vést k spuštění extruze přes mezery v těsnění během provozu.  Z tohoto důvodu je zásadně důležité zmenšit mezery v těsněních, aby se snížil objem odstávek a nároky na nákladnou údržbu, přičemž v závislosti na daném prostředí se může jednat o problematický úkol.

Prostor pro zlepšování

Vysokovýkonné termoplasty se běžně používají na těsnicí a opěrné prvky v aplikacích v ropném a plynárenském průmyslu vzhledem k jejich specifickým vlastnostem. PTFE a PPS se často používají na těsnění, jelikož vykazují mimořádnou chemickou odolnost a jsou velmi vhodné k použití v agresivních prostředích, avšak v případech, kde je třeba uvážit také mez tečení, může být vhodnější variantou PEEK, jelikož PTFE má nízký koeficient tření.

PEEK je často upřednostňován na těsnění, protože je schopen odolávat extrémním teplotám a chemikáliím běžně přítomným v prostředích s vysokou teplotou a vysokým tlakem. U materiálu Ensinger TECAPEEK (PEEK) byly prokázány jeho mechanické vlastnosti, jež jsou nezbytné pro jeho použití na výrobu opěrných kroužků k těmto těsněním, nebo dokonce případně i na výrobu samotného těsnění. Dalším důvěryhodným důkazem použitelnosti těchto materiálů je skutečnost, že produkty TECAPEEK od společnosti Ensinger jsou schopny plnit požadavky pro použití ve velmi náročných aplikacích ropného a plynárenského průmyslu v souladu s normami EN ISO 23936-1:2009 a NORSOK M-710, vydání 3. 

Použití plastů v této aplikaci může skýtat několik typů výhod. Výsledkem použití termoplastů může být menší objem odstávek a nižší nároky na údržbu v kombinaci s vyšší spolehlivostí. Zákazníci tak mohou s výhodou využívat schopnosti dosáhnout do větších hloubek při výzkumu nových nalezišť, které by předtím byly nedosažitelné.

vysokovýkonné termoplasty na těsnění a opěrné kroužky

TECAFLON PTFE natural

PTFE je jedním z nejběžněji používaných a nejdůležitějších fluoropolymerových materiálů, jež jsou dobře využitelné v široce různorodých aplikacích. Jedná se o běžně upřednostňovaný materiál pro aplikace zahrnující kluzné tření a...

TECATRON natural

Polyfenylensufid (PPS) – TECATRON – je vysokoteplotní termoplast. PPS je velmi odolný polymer s vysokou mechanickou pevností a tuhostí...

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

Mechanické vlastnosti plastů od společnosti Ensinger lze dále rovněž upravit přidáním různých plniv, jako například skleněných a uhlíkových výztuží, jež také zajistí další výhody oproti jiným materiálům.