TECATRON natural

PPS bez plniv

Polyfenylensufid (PPS) – TECATRON – je semikrystalický, vysokoteplotní termoplast. Vzhledem ke své chemické struktuře je PPS velmi odolný polymer s vysokou mechanickou pevností a tuhostí, dokonce i při teplotách přes 200°C. Vedle nízké tendence k absorpci vody polymer PPS vykazuje rovněž dobrou rozměrovou stabilitu, nízkou tendenci k tečení materiálu a vynikající elektrické vlastnosti, a je proto velmi vhodný na výrobu dílů s nejužšími tolerančními rozsahy. PPS bez plniv je navíc chemicky velmi stabilní, a to i za vysokých teplot, ale v neobarvené variantě je choulostivý vůči účinkům UV záření. Není známé žádné rozpouštědlo, které by rozpouštělo TECATRON PPS při teplotách do 200°C (392°F).

Normy

Fakta

Chemické značení
PPS (Polyphenylensulfid)
Barva
béžový
Hustota
1,36 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • vysoká pevnost
 • vysoká rozměrová stabilita
 • vysoká tuhost
 • vysoká odolnost proti tečení

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 103 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 103 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 6,5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 6,5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 166 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 2860 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 27/56/134 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 80 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 2,6 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Tvrdost podle Shora 87 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 97 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 281 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.25 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 260 C short term NN
  Provozní teplota 230 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 11 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1014 Ω*cm DIN IEC 60093
  Dielektrická síla 24 kV/mm ASTM D 149
  Odolnost vůči sledování (CTI) 150 IEC 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + -
  Hořlavost (UL94) V0 corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - -
  Absorbce vody <0.01 / 0.01 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ ��� -

Skladový program