TECATRON natural

PPS bez wypełniaczy

Polisiarczek fenylenu (PPS) – TECATRON – to odporne na wysokie temperatury półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne. Z uwagi na swoją strukturę chemiczną PPS jest niezwykle odpornym polimerem o dużej wytrzymałości mechanicznej i sztywności, nawet w temperaturach powyżej 200°C. Poza niską absorpcją wody PPS cechuje się również dobrą stabilnością wymiarową, małą tendencją do pełzania i doskonałymi właściwościami elektrycznymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do części o najwęższych zakresach tolerancji. Ponadto PPS bez wypełniaczy jest bardzo stabilny chemicznie, nawet w wysokich temperaturach, lecz bez dodatku barwnika wykazuje wrażliwość na promieniowanie UV. Nie istnieje żaden znany rozpuszczalnik, w którym TECATRON PPS rozpuszczałby się w temperaturach poniżej 200°C (392°F).

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PPS (siarczek polifenylenowy)
kolor
bezowy
gęstość
1,36 g/cm3

główne cechy

 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • dobra odporność chemiczna
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • wysoka wytrzymałość
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • wysoka sztywność
 • wysoka odporność na pełzanie

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 103 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 103 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 6,5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 6,5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 166 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2860 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 27/56/134 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 80 kJ/m2 max 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 2,6 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 87 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 97 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 281 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.25 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 260 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 230 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 11 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 DIN IEC 60093
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 24 kV/mm ASTM D 149
  Odporność na prądy pełzające 150 IEC 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + -
  Palność (UL94) V0 odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - -
  Wchłanianie wody <0.01 / 0.01 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ ��� -

program produkcyjny