TECADUR MT TR natural

BIOKOMPATIBILNÍ ČIRÝ KOPOLYESTER

TECADUR MT TR natural je vyroben z Eastman Tritan kopolyesterové pryskyřice, je čirý, vysoce rázuvzdorný plast s velmi nízkou extrahovatelností v různých rozpouštědlech. Má rázuvzdorné vlastnosti Polykarbonátu, neobsahuje BPA. Tento čirý průhledný plast je klasifikován jako jeden z nejnovějších biomedicínských plastů společnosti Ensinger, a byl testován podle norem ISO 10993 pro biokompatibilitu se stykem s krví a pokožkou, a podle BPOG protokolu pro extrahovatelnou dávku, a podle USP Class VI pro reaktivitu a toxicitu. Díky těmto vlastnostem je TECADUR MT TR dokonalým biokompatibilním materiálem v biotechnologických aplikacích, vyžadujících systém na jedno použití. 

Předběžný screening byl proveden na typických výrobních dávkách TECADUR MT TR natural za účelem kompatibility materiálu s rozpouštědly v BPOG protokolu. Koncoví uživatelé by měli také provádět své vlastní zkoušky na hotových výrobcích, aby potvrdili dodržování shody a kompatibility.

TECADUR MT TR natural je barevně stabilní za přítomnosti jak ETO, tak i e-paprskové sterilizace, stejně jako při expozici gamma sterilizací. Po tvarování má vrubový náraz IZOD, pokud je 18,4 stop, má vynikající profil chemické odolnosti. TECADUR MT TR natural má také vynikající hydrolytickou stabilitu, takže je nepravděpodobné, že by se součásti vyrobené z tohoto inovativního polymeru zhoršily při vystavení teplu, vlhkosti a chemickým látkám. Aplikace, které vyžadují vynikající chemickou odolnost, čistotu a hydrolitickou stabilitu, TECADUR MT TR poskytuje všechny výhody kopolyesterového plastu.

TritanTM  je ochranná známka splečnosti Eastman Chemical.

Normy

Fakta

Chemické značení
PCT-G (Modifikovaný Polycyklohexylendimethylentereftalátglykol)
Barva
průhledný
Hustota
1,18 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá chemická odolnost
 • vynikající rázová síla
 • vysoká odolnost gama záření

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Pevnost v tahu 48 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 1500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 181 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 63 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 1420 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 15/25/50 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduly komprese 1020 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 94 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Tvrdost vrubu kuličky 81 % ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 108 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE) 8 10-5*1/K 23-60°C, longitudinal DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 8 10-5*1/K 23-100°C, longitudinal DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Absorbce vlhkosti 0.09 / 1.74 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Odolnost vůči horké vodě - -
  Hořlavost (UL94) HB souhlasí s -
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - -

Skladový program