TECADUR MT TR natural

Biokompatybilny przezroczysty kopoliester

TECADUR MT TR natural firmy Ensinger jest wykonany z kopoliestru Eastman Tritan i jest przezroczystym, wysoce odpornym na uderzenia tworzywem sztucznym, o bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji w różnych rozpuszczalnikach. Posiada odporność na uderzenia taką jak poliwęglan, połączony z zaletą, że jest wolny od BPA. To bezbarwne, przezroczyste tworzywo sztuczne, doskonale rozszerza nasze portfolio produktów medycznych i zostało przetestowane zgodnie z normą ISO 10993 pod kątem biokompatybilności do kontaktu z krwią i tkankami oraz zgodnie z protokołem BPOG z badań ekstrakcji. Dodatkowo, informacje USP Class Vl dotyczące reaktywności i toksyczności są dostępne dla granulatu. Cechy te sprawiają, że TECADUR MT TR jest idealnym biokompatybilnym materiałem do systemów jednorazowego użytku w zastosowaniach biotechnologicznych.
Przeprowadzono wstępne badania przesiewowe typowych partii produkcyjnych TECADUR MT TR natural w celu oszacowania zgodności materiału z rozpuszczalnikami określonymi w Standardowym Protokole Ekstrakcji BPOG. Klienci końcowi powinni również przeprowadzić własne badania gotowych produktów aby potwierdzić zgodność i zachować kompatybilność.
TECADUR MT TR natural nie zmienia kolorystyki zarówno w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu (ETO) jak i wiązką elektronową, a także w przypadku ekspozycji na sterylizację promieniami gamma. Po formowaniu, ma udarność z karbem badaną metodą IZODA wynoszącą 18,4 stopofunta, a także doskonały profil odporności chemicznej Tritanu. TECADUR MT TR natural posiada również znakomitą stabilność hydrolityczną, dlatego części wykonane z tego innowacyjnego polimeru nie ulegają pogorszeniu pod wpływem ciepła, wilgoci i środków chemicznych.
Dla zastosowań transparentnych, wymagających wyjątkowej odporności chemicznej, przejrzystości i stabilności hydrolitycznej, TECADUR MT TR zapewnia wszystkie zalety tworzywa kopoliestrowego.
TritanTM jest znakiem towarowym Eastman Chemical.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PCT-G (Modyfikowany glikolem poli-cykloheksylenodimetylenotereftalan)
kolor
na
gęstość
1,18 g/cm3

główne cechy

 • dobra odporność chemiczna
 • świetna odporność udarowa
 • wysoka odporność na promieniowanie gamma

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 1500 MPa DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 48 MPa DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 181 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 63 MPa DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 1420 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1020 MPa EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 15/25/50 MPa EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 94 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 108 C DIN EN ISO 11357
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - -
  Palność (UL94) HB odpowiednik -
  Wpływ warunków atmosferycznych - -

program produkcyjny