TECADUR MT TR natural

Biokompatybilny przezroczysty kopoliester

TECADUR MT TR natural firmy Ensinger jest wykonany z kopoliestru Eastman Tritan i jest przezroczystym, wysoce odpornym na uderzenia tworzywem sztucznym, o bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji w różnych rozpuszczalnikach. Posiada odporność na uderzenia taką jak poliwęglan, połączony z zaletą, że jest wolny od BPA. To bezbarwne, przezroczyste tworzywo sztuczne, doskonale rozszerza nasze portfolio produktów medycznych i zostało przetestowane zgodnie z normą ISO 10993 pod kątem biokompatybilności do kontaktu z krwią i tkankami oraz zgodnie z protokołem BPOG z badań ekstrakcji. Dodatkowo, informacje USP Class Vl dotyczące reaktywności i toksyczności są dostępne dla granulatu. Cechy te sprawiają, że TECADUR MT TR jest idealnym biokompatybilnym materiałem do systemów jednorazowego użytku w zastosowaniach biotechnologicznych.

Przeprowadzono wstępne badania przesiewowe typowych partii produkcyjnych TECADUR MT TR natural w celu oszacowania zgodności materiału z rozpuszczalnikami określonymi w Standardowym Protokole Ekstrakcji BPOG. Klienci końcowi powinni również przeprowadzić własne badania gotowych produktów aby potwierdzić zgodność i zachować kompatybilność.

TECADUR MT TR natural nie zmienia kolorystyki zarówno w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu (ETO) jak i wiązką elektronową, a także w przypadku ekspozycji na sterylizację promieniami gamma. Po formowaniu, ma udarność z karbem badaną metodą IZODA wynoszącą 18,4 stopofunta, a także doskonały profil odporności chemicznej Tritanu. TECADUR MT TR natural posiada również znakomitą stabilność hydrolityczną, dlatego części wykonane z tego innowacyjnego polimeru nie ulegają pogorszeniu pod wpływem ciepła, wilgoci i środków chemicznych.
Dla zastosowań transparentnych, wymagających wyjątkowej odporności chemicznej, przejrzystości i stabilności hydrolitycznej, TECADUR MT TR zapewnia wszystkie zalety tworzywa kopoliestrowego.

TritanTM jest znakiem towarowym Eastman Chemical.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PCT-G (Modyfikowany glikolem poli-cykloheksylenodimetylenotereftalan)
kolor
transparentny
gęstość
1,18 g/cm3

główne cechy

 • dobra odporność chemiczna
 • świetna odporność udarowa
 • wysoka odporność na promieniowanie gamma

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • Właściwości mechaniczne
  Właściwości mechanicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Granica plastyczności48MPaDIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zrywania)1500MPaDIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu181%50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie63MPaDIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania)1420MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie15/25/50MPaEN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej1020MPaEN ISO 604
  Udarność (Charpy)n.b.kJ/m2DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy)94kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki81%ISO 2039-1
 • Właściwości termiczne
  Właściwości termicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Temperatura zeszklenia108CDIN EN ISO 11357
  Rozszerzalność termiczna810-5*1/K23-60°C, liniowaDIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna810-5*1/K23-100°C, liniowaDIN EN ISO 11359-1;2
 • Inne właściwości
  Inne właściwościwartośćjednostkaparametrnorma
  Wchłanianie wilgoci0.09 / 1.74%24h / 96h (23°C)DIN EN ISO 62
  Odporność na gorącą wodę / zasady--
  Palność (UL94)HBodpowiednik-
  Wpływ warunków atmosferycznych--

program produkcyjny