Rozvodné kostky v chromatografických systémech pro bioproces

Při výrobě zařízení pro manipulaci s chemickými tekutinami je často nutné používat součásti, které fungují jako spojky mezi součástmi v systému pro manipulaci s tekutinami, aby se reguloval průtok tekutiny. V ideálním případě průhledné, aby se ověřil průtok tekutiny. Musí mít vynikající chemickou odolnost, aby neovlivnily vyluhovatelnou sloučeninou nebo chemikálii do tekutin, se kterými manipulují. Speciální dodatečné výkonnostní požadavky v lékařském nebo biofarmaceutickém průmyslu mohou také vyžadovat, aby byl materiál stabilní pro účely gama sterilizace. Polykarbonáty a polyakryláty jsou základními materiály po celá léta, občas je vyžadována chemická odolnost. Polyetherimidy (PEI) nabízejí potřebnou chemickou odolnost, ale jeho čirost je snížena jantarovým zabarvením polymeru.

VYSOKÁ materiÁlOVÁ EXPOZICE

V této aplikaci v biofarmaceutickém zpracovatelském průmyslu byla další potřeba, aby byl rozvodný blok čirý a stabilní po vystavení gama záření o síle 45 kGy. Předchozí polymery, které výrobce vyzkoušel, v přítomnosti určitých chemikálií zesíťovaly a dále se změnily na molekulární úrovni, což způsobilo, že exponovaný materiál změnil fyzický vzhled, stejně jako v mechanické a chemické vlastnosti, čímž se snížila částečně jeho funkčnost a životnost. Rovněž existovaly obavy, jaké vyluhovatelné materiály v plastu, jako je bisfenol A, by se mohly převést do zpracovávaných roztoků. Bylo nesmírně důležité vybrat materiál, který by byl stabilní v kontaktu se zpracovávanými tekutinami a zároveň chemicky odolný po vystavení gama záření.

 PCT-G PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY

TECADUR MT TR natural byl vybrán jako vhodná náhrada za předchozí materiál pro rozvodné díly, protože se jedná o čirý plast s vysokou houževnatostí a chemickou odolností. Je stabilní vůči gama záření a po chemickém působení nevykazuje barevné změny jako polykarbonát. Materiál, který byl testován na kompatibilitu s rozpouštědly specifikovanými ve Standardizovaném protokolu pro testování extrahovatelných materiálů BioPhorum Operations Group (BPOG), nabídl další významnou výhodu. Specifické testy s rozpouštědly používanými v biofarmaceutickém procesu neprokázaly žádné změny v materiálu. Vzhledem k jedinečné kombinaci čirosti materiálu a vysokou rázovou houževnatostí, nízkou extrahovatelností a vysokou chemickou odolností, byl TECADUR MT TR natural tou nejlepší volbou pro zajištění správné funkčnosti zařízení po celou dobu životnosti stroje.  

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural je vyroben z Eastman Tritan kopolyesterové pryskyřice, jedná se o čirý, vysoce rázuvzdorný plast s velmi nízkou extrahovatelností v různých rozpouštědlech.