Manifold blokke i kromatografi systemer til bioprocesser

I fremstillingen af kemisk væskehåndteringsudstyr, er det ofte nødvendigt at bearbejde dele, der fungerer som forbindelse mellem komponenter i væskehåndteringssystemet, for at regulere væskeflow. Disse "forbindelsesled" refereres ofte til som manifold blokke og kan ofte ses i kromatografi systemer til bioprocesser. Ideelt er de transparente for at kunne verificere væskeflow. De skal have fremragengde kemisk resistens, for ikke at lade komponenter eller kemikalier slippe ind til de væsker, som de håndterer. Høje performance krav  i medico og biofarma industrien, kan også betyde, at materialet skal være gammastabilt til steriliseringsformål. Polycarbonat og akryl har været de anvendte materialer i årevis, men kemisk resistens kan til tider være mangelfuld. Polyetherimider (PEI), giver den yderligere kemiske resistens, der er behov for, men de har også tendens til at være mangelfulde på klarheden i materialet, grundet den dybe ravfarvede polymer.  

Høj eksponering på materialet

I denne anvendelse i den biofarmaceutiske proceseindustri, var der et ekstra krav om, at manifold blokken skulle være både klar og gammastabil, efter at have været udsat for 45 kGy bestråling. Tidligere polymerer, som virksomheden havde forsøgt sig med, havde den ulempe, at der skete krydsbindinger med specifikke kemikalier, og yderligere ændrede de molekylestruktur, hvilket fik materialet til at ændre fysisk fremtræden, såvel som kemiske og mekaniske egenskaber. Det betød, at emnet fik en reduceret livstid og funktionaliet. Der var også bekymringer om, hvilke udvaskelige komponenter, der kunne fremkomme i plasten, såsom bisphenol A, der kunne overføres til selve procesopløsningen.  Udvælgelsen af et materiale, som var stabilt, ved eksponering overfor procesvæskerne, plus bibeholdelse af kemisk stabilitet efter gammaeksponering var ekstremt vigtigt.

Medicinsk type PCT-G

TECADUR MT TR natural blev valgt som en levedygtig erstatning for de tidligere manifold materialer, på grund af, at materialet er vandklart, med en høj styrke og kemisk resistens. Materialet er gammastabilt og vil ikke ændre farve, som eksempelvis polycarbonat efter kemisk eksponering,  Materialet er testet til at være kompatibelt med opløsningsmidler, specificeret i BioPhorum Oerations Group (BPOG) Standard Extractable Protocol, hvilket også var endnu en signifikant fordel. Specifikke tests af opløsningsmidler fundet i biofarma processer, viste at der ikke skete ændringer i materialet. Grundet den unikke kombination af klarhed, kombineret med stor slagstyrke, lav ekstrahering og høj kemisk resistens, er TECADUR MT TR natural det bedste valg, for at sikre korrekt funktion af emnet i gennem hele maskinens levetid.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural er produceret af Eastman Tritan copolyester råvare, og er en klar plast med høj slagstyrke. Materialet har en høj kemisk resistens.