Bloki kolektora w systemach chromatograficznych do bioprzetwarzania

W produkcji urządzeń do transportu cieczy chemicznych często konieczne jest stosowanie części maszyn, które działają jak połączenia między elementami systemu transportu płynów w celu regulacji ich przepływu. Te „części łączące” są zwykle określane jako bloki kolektorów i często można je znaleźć w systemach chromatograficznych do bioprzetwarzania. W idealnym przypadku są one przezroczyste w celu weryfikacji przepływu płynu. Muszą mieć doskonałą odporność chemiczną, aby nie modyfikować ani nie wprowadzać żadnych wymywalnych związków lub substancji chemicznych do obsługiwanych przez nie płynów. Specjalne dodatkowe wymagania dotyczące wydajności w przemyśle medycznym lub biofarmaceutycznym mogą również wymagać stabilności materiału podczas ekspozycji na promieniowanie gamma stosowanego dla celów sterylizacji. Poliwęglany i akryle są podstawowymi materiałami od lat, jednak czasami brakuje im odporności chemicznej. Polieteroimidy (PEI) zapewniają dodatkową wymaganą odporność chemiczną, ale mają również tendencję do zmniejszania przejrzystości z powodu głęboko bursztynowego zabarwienia polimeru.

WYSOKIE NARAŻENIE MATERIAŁU

W tym zastosowaniu w przemyśle przetwórstwa biofarmaceutycznego istniała dodatkowa potrzeba, aby blok kolektora był przejrzysty, a także stabilny po ekspozycji na promieniowanie gamma o dawce 45 kGy. Wcześniejsze polimery, które producent wypróbował, wykazywały negatywną reakcję krzyżową w obecności niektórych substancji chemicznych, a następnie zmieniały się na poziomie molekularnym, powodując fizyczne zmiany wyglądu odsłoniętego materiału, a także właściwości chemicznych i mechanicznych, zmniejszając w ten sposób funkcjonalność i żywotność części. Istniała również obawa o to, jakie materiały wymywalne z tworzywa sztucznego, takie jak bisfenol A, mogą zostać przeniesione do roztworów procesowych. Niezwykle ważne było wybranie materiału, który byłby stabilny po wystawieniu na działanie stosowanych płynów, a także utrzymanie stabilności chemicznej po ekspozycji na działanie promieniowania gamma.

ODMIANA MEDYCZNA PCT-G

TECADUR MT TR natural został wybrany jako trwały zamiennik w stosunku do poprzednich materiałów kolektora, ponieważ jest to przezroczyste tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymałości i odporności chemicznej. Jest stabilny przy promieniowaniu gamma i nie zmienia koloru jak poliwęglan po ekspozycji chemicznej. Materiał, który został przetestowany pod kątem zgodności z rozpuszczalnikami określonymi w Standardowym Protokole Ekstrakcji BioPhorum Oerations Group (BPOG), oferował kolejną znaczącą zaletę. Konkretne testy na rozpuszczalniki znajdujące się w procesie biofarmaceutycznym wykazały, że w materiale nie nastąpią żadne zmiany. Ze względu na unikalne połączenie przejrzystości w połączeniu z wysokimi właściwościami udarnościowymi, niską zdolnością do ekstrakcji i wysoką odpornością chemiczną, TECADUR MT TR natural był najlepszym wyborem, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność przez cały okres użytkowania urządzenia.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural jest wykonany z kopoliestru Eastman Tritan i jest przezroczystym, wysoce odpornym na uderzenia tworzywem sztucznym, o bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji w różnych rozpuszczalnikach.