Implantat för knäoperationer

Tillverkare av knäproteser konkurrerar om kunder och försäljning på en global marknad. Vid sidan av de faktiska implantaten fäst allt större vikt vid verktyg och instrument som underlättar hanteringen under ingreppet, ökar patientsäkerheten och som till och med kan minska uppföljningskostnaderna för omarbetningar. Provimplantat är sådana instrument och kan ibland vara den faktor som skiljer ett företag från konkurrenterna.

Knäledsimplantatet är en insats i polyeten Provimplantat av termoplastiska material som TECASON P MT (s.k. UHMWPE inlay) har i flera år använts med framgång i provimplantat. Alla andra provimplantat - såsom femur- och tibiakomponenter och eventuellt även skaft - har dock i regel tillverkats av metall.

  • Användningen av metaller medför emellertid en ökad risk för bioinkompatibilitet. Biokompatibiliteten för metaller testas och godkänns endast för ytlegeringen. En skada kan alltså innebära att biokompatibiliteten sätts på spel. 
  • De metallkomponenter som använts hittills har en hög egenvikt som kan leda till ökade kostnader under sterilisering: beroende på instrumentuppsättning måste många brickor omarbetas eftersom den tillåtna totalvikten snabbt överskrids med de tunga metalldelarna.
  • Genomsläppligheten för röntgenstrålning är särskilt viktig vid kontroll av passformen. Detta är dock inte möjligt med metaller.

Framtiden för provimplantat 

I samarbete med våra kunder har vi lyckats byta ut nästan allt metallmaterial i provimplantat - inklusive femur- och tibiakomponenter samt skaft - mot termoplastiska material såsom TECASON P MT eller TECAPEEK MT. 
Det viktigaste kravet är konsekvent biokompatibilitet. Alla våra halvfabrikat i MT-plast testas därför i enlighet med ISO 10993. Biokompatibiliteten upprätthålls även om ytan på provimplantaten i plast skadas. 

Ensingers sortiment av MT-plaster utökas med XRO-typer (plaster ogenomsläppliga för röntgenstrålning). Genom användning av TECAPEEK MT XRO och TECASON P MT XRO går det att specifikt kontrollera vilka delar som ska vara synliga vid röntgen. Kontrollröntgen kan därmed användas för uppskattning av passformen.
Det stora färgurvalet i MT-sortimentet ger betydligt större flexibilitet i samband med utformningen av provimplantaten. Storlekarna på provimplantaten är kodade med olika färger. Det underlättar hanteringen under operationen samt mätningen av implantatets passform på patienten.
MT-plaster kan inte bara färgas utan även märkas med laser. Båda metoderna underlättar varumärkningen av implantaten. 

De speciella egenskaperna hos våra högpresterande plaster möjliggör kreativa lösningar, även under designfasen. TECASON P MT förenar till exempel styrka och styvhet på ett välbalanserat sätt. Dessutom kan man tillverka komplexa konstruktionselement såsom snäppanslutningar, något som inte är möjligt med metall. 
 

Fördelar 

Stärkning av varumärket och varumärkesutveckling

Särskilt inom medicinteknik, där formen måste rätta sig efter funktionen, är det svårt att särskilja produkter med hjälp av deras design. Genom att använda plast i olika färger, genom att lasermärka produkter och genom att öka produkternas flexibilitet med hjälp av plasternas mekaniska egenskaper, kan vi erbjuda en helt ny frihet i fråga om utformningen. Det gör det möjligt för tillverkare att sticka ut bland konkurrensen.

Kostnadseffektiv bearbetning och mindre efterarbete

Plast går snabbare och lättare att bearbeta än metall. Vassa eller gradfria delar och komplexa ytor är lättare att utforma, vilket minskar behovet av efterarbete såsom avgradning. 

Lång klinisk användning

MT-plaster är mycket beständiga mot en rad steriliseringsmetoder såsom med överhettad ånga, och är även mycket beständiga mot kemikalier. Detta ger provimplantat som är tillverkade helt i plast en mycket lång livslängd i klinisk användning. 

Fler provimplantat per bricka tack vare låg vikt

MT-plasternas låga vikt erbjuder stora kostnadsfördelar. De är upp till 80 % lättare än stål och 50 % lättare än titan eller aluminium. Ju fler provimplantat som kan transporteras per bricka desto färre brickor kommer att vara i omlopp. Detta minskar tillverkningskostnaderna för tillverkare av knäendoproteser och senare även ledtiderna på sjukhus och kliniker. Detta är ett starkt försäljningsargument.

Säkerhet vid produktgodkännande

Förfarandet för produktgodkännande i det mycket känsliga området för medicinteknik är ofta mycket krävande och omständligt. Redan under produktutvecklingsfasen stöder biokompatibilitetstestet på halvfabrikatet användaren i samband med riskbedömning och förbättrar säkerheten. Vi strävar dessutom efter att upprätta och upprätthålla långsiktiga partnerskap med våra kunder och leverantörer.  Detta säkerställer konsekvens i receptur och användning. Om ändringar dock är oundvikliga vidtar vi självklart genast åtgärder i enlighet med vårt Change Notification Commitment.

Material för provimplantat för knäoperationer