TECAMID 6/3 TR natural

naturalny PA 6/3 TR

Z uwagi na swoją strukturę chemiczną TECAMID 6/3 TR natural należy do poliamidów bezpostaciowych, w związku z czym jest w dużej mierze przezroczysty. Bezpostaciowa struktura powoduje również niewielkie kurczenie się i tendencję do odkształceń, ale zapewnia dużą odporność na obciążenia dynamiczne. Dodatkowo surowiec z PA 6/3 wykazuje dużą odporność chemiczną i odporność na pękanie naprężeniowe. Termostabilność i stabilność wymiarowa oraz duża wytrzymałość mechaniczna uzupełniają wyjątkowy profil właściwości tego przezroczystego poliamidu 6/3.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 6-3-T (poliamid 6-3-T)
kolor
lekki żółty
gęstość
1,12 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • dobra odporność chemiczna
 • dobra obrabialność
 • wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe
 • dobra odporność na odkształcenia termiczne
 • wysoka wytrzymałość
 • łatwy do polerowania

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 93 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 93 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 49 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 117 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 21 - 37 MPa 1% / 2% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 7 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 148 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.36 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 120 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) V2 - na liście UL (wartość przy 0,88mm) DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.3 - 0.6 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€

program produkcyjny