TECAMID 6/3 TR natural

PA 6/3 TR natural

Vzhledem ke své chemické struktuře je TECAMID 6/3 TR natural zástupcem skupiny amorfních polyamidů, a je proto do značné míry průhledný. Amorfní struktura způsobuje rovněž mírné smršťování a tendenci k deformacím, ale poskytuje rovněž vysokou úroveň houževnatosti. Polotovary vyrobené z ;PA 6/3 navíc vykazují vysokou chemickou odolnost a odolnost vůči vzniku trhlin pod napětím. Jedinečný profil vlastností tohoto průhledného polyamidu 6/3 doplňuje tepelná a rozměrová stabilita v kombinaci s dobrou mechanickou pevností.

Fakta

Chemické značení
PA 6-3-T (Polyamid 6-3-T)
Barva
světle žlutá
Hustota
1,12 g/cm3

Hlavní znaky

 • vysoká houževnatost
 • dobrá chemická odolnost
 • dobrá obrobitelnost
 • citlivé na praskání
 • dobrá teplotní stálost
 • vysoká pevnost
 • snadné leštění

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 2800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 93 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 93 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 49 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 117 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 2800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 2400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 21 - 37 MPa 1% / 2% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 7 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 148 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání n.a. C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.36 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 120 C short term NN
  Provozní teplota 100 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 12 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 12 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 -
  Zvláštní odolnost 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě (+) - -
  Hořlavost (UL94) V2 - listed (value at 0.88mm) DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.3 - 0.6 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€

Skladový program