TECAMID 66 natural

PA 66 czysty

Poliamid 66 charakteryzuje się dobrą sztywnością, twardością, odpornością na ścieranie i termiczną stabilnością wymiarową. Dodatkowo nylon 66 jest wyjątkowo odporny na zużycie i ma niski współczynnik tarcia. Charakteryzują go również bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na skrajne temperatury i uderzenia oraz odporności chemicznej. Użytkownik powinien mieć świadomość tendencji PA 66 do absorpcji wilgoci, co może wpływać na jego stabilność wymiarową. W rzeczywistości PA 66 absorbuje więcej wilgoci w stanie pełnego nasycenia niż odlewany PA typu 6. Z powodzeniem wykorzystywany jest w różnorakich zastosowaniach, m.in. w branży elektronicznej, morskiej i motoryzacyjnej, a także w leśnictwie, budownictwie i górnictwie.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 66 (poliamid 66)
kolor
kość słoniowa
gęstość
1,15 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • izolujący elektrycznie
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • wysoka wytrzymałość
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • wysoka ciągliwość

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Granica plastyczności 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 85 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Twardość - indentacja kulki 175 MPa ISO 2039-1
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2700 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wtrzymałość na zginanie 110 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 20/35/81 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Udarność z karbem (Charpy) 5 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Wydłużenie przy zerwaniu 70 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 47 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 170 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 11 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura topnienia 258 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.36 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.5 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Wchłanianie wody 0.4 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -

program produkcyjny