TECAMID 12 natural to półkrystaliczny poliamid 12 o bardzo dużej odporności na obciążenia dynamiczne i dobrej odporności chemicznej oraz obniżonej podatności na pękanie naprężeniowe. Właściwości nylonu 12 TECAMID obejmują najniższą absorpcję wody spośród wszystkich poliamidów, co oznacza, że każda część wykonana z PA 12 powinna zachować stabilność w warunkach dużej wilgotności. Dodatkowo PA 12 wykazuje również dobrą odporność na uderzenia, dobre właściwości ślizgowe i cierne oraz dużą odporność na zużycie. W porównaniu z innymi poliamidami poliamid 12 charakteryzuje się jedną z najniższych dostępnych temperatur topnienia, wynoszącą 180°C, oraz stosunkowo małą gęstością – 1,02 g/cm³.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 12 (poliamid 12)
kolor
kość słoniowa
gęstość
1,02 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • niska gęstość
 • niskie wchłanianie wody
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 1800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 200 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 68 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 1700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 13/24/55 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 7 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 76 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 37 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 180 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.30 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.8 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 150 C krótkookresowa -
  Temperatura użytkowa 110 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 15 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 16 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.04 - 0.07 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€ % -

program produkcyjny