TECASON P MT XRO black

Röntgendetekterbar biokompatibel PPSU svart

TECASON P MT XRO black är en speciellt utvecklad röntgendetekterbar biokompatibel PPSU-plast (Polyfenylsulfon). Med denna produktlinje möter vi de utmanande kraven på bildstyrda operationer. Ett kontrastmedel som läggs till standardproduktlinjen av medicinsk PPSU-material möjliggör röntgendetekterbara egenskaper och tillåter tydlig synlighet av komponenter under fluoroskopi och röntgenstrålning. Det ger kirurgen en exakt bild av sina medicinska apparater eller av ortopediska provimplantat under bildstyrda förfaranden. PPSU medicinsk plast har förbättrat prestanda med avseende på temperatur, slaghållfasthet, kemisk resistans och visar exceptionellt motstånd mot upprepad ångautoklavering utan förlust av dimensionsstabilitet eller fysikaliska egenskaper. TECASON P MT XRO har testats i enlighet med kraven i ISO 10993 för medicinska produkter som kommer i kontakt med kroppsvätskor, ben eller tandben i upp till 24 timmar. USP Class VI information finns tillgänglig. Denna produktlinje finns i olika färger.