Značkové a bezpečné vybavení pekárenského stroje

V pekárenském průmyslu našla dánská společnost Form & Frys specifickou úzkou oblast zpracování v podobě přehýbání, tvarování a plnění různých produktů, např. dánských moučníků, pizza taštiček, speciálních koláčů a výrobků z listového těsta. Společnost Form& Frys vyrábí standardní stroje a rovněž stroje na zakázku, přičemž své stroje uzpůsobuje podle různých specifických produktů zákazníků.

Pro své stroje chtěla tato společnost použít spotřební díly vyrobené z plastu (válečky, přepravní tácy, přehýbací nástroje a prorážecí desky), které by byly výrazně barevně odlišené, a to jednak jako specifikum značky, jednak rovněž k zaručení rychlé detekce jakýchkoli plastových úlomků v těstě, a tak předcházet následným komplikacím a případnému stahování výrobků z trhu.

Jasně viditelný plast v potravinách

Společnost Form & Frys si přála odlišit svou značku pekárenských strojů od zbytku trhu, ale současně pro ni bylo podstatné mít nadále na zřeteli i bezpečnostní aspekty. Materiál musí být jasně viditelný v potravinářském výrobním procesu, musí splňovat všechny požadavky předpisů EU a FDA týkající se styku s potravinami a současně musí umožňovat zpracování dílů s komplexní geometrií, těsnými tolerancemi a vysokými rychlostmi zpracování a podávání. 

Jelikož zákazník hledal materiál s dobrou úrovní rozměrové stability, nízkou absorpcí vlhkosti, dobrou odolností vůči únavě materiálu a v souladu s předpisy pro styk s potravinami, vybral si TECAFORM AH (POM-C), přičemž výběr se brzy zúžil na variantu TECAFORM AH blue. Tak byly splněny požadavky zákazníka na opticky detekovatelný materiál a současně materiál zbarvený odlišně od standardně volené přírodní nebo černé barvy.

Bezpečnost v každé fázi zpracování

Při použití materiálu TECAFORM AH blue je každá fáze zpracování potravin bezpečnější díky intenzivní modré barvě materiálu. Případné plastové úlomky lze rychle detekovat pomocí optických skenerů nebo prostřednictvím pracovníků ve výrobě a materiál rovněž splňuje požadavky EU10/2011 a FDA. Toto je zaručeno použitím pečlivě zvolených surovin, zpracováním materiálu v souladu s GMP 2023/2006/EU a rovněž prováděním testů migrace u polotovarů od společnosti Ensinger.

Předmětný zákazník nejen celkově zlepšil aplikaci, ale navíc snížil náklady díky výraznému snížení podílu odpadů a zavedl ekonomicky optimalizované řešení, protože společnost Ensinger byla schopna vyrobit desky o rozměrech 620 × 3 000 mm – optimální velikost materiálu použitého jako výchozí polotovar k výrobě finálních produktů pro Form & Frys.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue představuje acetalový kopolymer POM-C obarvený na zářivě modrou barvu za účelem optimalizace efektivity tohoto materiálu v potravinářských provozech, které používají optická detekční zařízení k identifikaci nežádoucích úlomků materiálu v potravinářských produktech.