Bezpečnost s potravinářskou stěrkou z detekovatelného POM-C

Jestliže se podíváme na plnicí stroje v potravinářském průmyslu, většina z nich používá stěrku v trychtýři k zaručení konstantního toku potravinářského polotovaru, např. masa nebo směsi do uzenin. Stěrka se obvykle vyrábí z termoplastického materiálu TECAFORM AH natural, acetalu určeného pro styk s potravinami, který vykazuje vysokou tuhost s dobrou odolností vůči opotřebení oproti nerezové oceli.

 

Pokud dojde k neočekávanému zvýšení zatížení, může v některých případech dojít k zlomení této stěrky. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně automatizovaný proces, poškození se obvykle odhalí velmi pozdě. V důsledku kontaminace potravinářského polotovaru plastem je třeba zlikvidovat celou aktuální výrobní dávku, protože se nyní jedná o znehodnocenou potravinu.

Vyšší bezpečnost použití stěrky

Jelikož většina plnicích strojů je vybavena detektorem kovů přímo v lince, technická podpora společnosti Ensinger doporučuje zaměnit stávající materiál za TECAFORM AH ID blue, acetal určený pro styk s potravinami a obsahující detekovatelné aditivum, které lze detekovat standardními detektory kovů od velikosti fragmentů 3 krychlové mm výše. Vlastnosti materiálu TECAFORM AH ID blue jsou nadále velmi podobné jako u varianty POM-C bez plniv, aby byly splněny požadavky na mechanickou pevnost a odolnost vůči opotřebení. Tento plast pro potravinářské aplikace rovněž zaručuje vysokou rozměrovou stabilitu a obrobitelnost – vlastnosti nezbytné pro výrobu přesných součástí. Jeho vysoká odolnost vůči sterilizačním přípravkům a nízká absorpce vlhkosti činí materiál TECAFORM AH ID ideálním pro širokou škálu aplikací v potravinářském průmyslu.

Žádná překvapení ve výrobním procesu

Při použití TECAFORM AH ID blue se výrobní proces okamžitě zastaví, jestliže dojde neočekávaně k zlomení stěrky a v potravině se objeví plast. Dokonce i menší kousky, které se mohou eventuálně odlomit, lze snadno detekovat pomocí standardních detektorů kovů v lince, a to buď zrakem při kontrole obsluhou, nebo snímáním kamerou, v obou případech díky modré barvě materiálu. Materiál splňuje příslušné požadavky EU 10/2011 a FDA. Toto je zaručeno pečlivou volbou surovin, zpracováním materiálu v souladu s GMP 2023/2006/EU a rovněž prováděním testů migrace u polotovarů od společnosti Ensinger.

Zákazník tak nejenže zlepšil bezpečnost v rámci výrobního procesu, ale získal rovněž výhodu masivního snížení odpadovosti a zvolil ekonomicky optimální řešení.


plasty detekovatelné jako kovy pro potravinářské aplikace

Všechny produkty řady ID splňují specifické požadavky nařízení (EU) 10/2011 a FDA. Aby bylo možné plnit mnohé další požadavky aplikací, řada ID rovněž zahrnuje:

TECAFORM AH ID blue

Indukčně detekovatelný POM-C pod označením ​TECAFORM AH ID je modifikován prostřednictvím plniva detekovatelného jako kov, které poskytuje vynikající ochranu při sledování přítomnosti nežádoucích částeček materiálu.

TECAFORM AH ID grey

Indukčně detekovatelný acetal TECAFORM AH ID grey představuje materiál POM-C detekovatelný jako kov a specificky vyvinutý k použití v potravinářském průmyslu.

TECAMID 6 ID blue

Tento plast PA 6 je modifikován plnivem detekovatelným jako kov a současně je obarven modrým potravinářským pigmentem...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue je plast PEEK detekovatelný jako kov vyráběný s využitím polymeru Victrex® PEEK.